28.12.2023

Museokortti-lahjoituksella tuetaan ikihmisten hyvinvointia – kulttuurikokemukset vahvistavat kehoa ja mielt

Seuranan asiakas Airi, 81 (vas.) ja hnen luottoystvns Leena, 75, olivat vastaanottamassa Museokortti-lahjoitusta.

Museokortti lahjoitti 60 Museokorttia vanhusseurapalvelu Seuranalle, joka tarjoaa vertaistuellista seuraa ikäihmisille kaikkialla Suomessa. Lahjoituksella halutaan lisätä tietoutta kulttuurin hyvinvointivaikutuksista ja tukea ikääntyvien yksinäisyyttä ennaltaehkäisevää toimintaa.

Museokortti-toimintaa ylläpitävä FMA Creations Oy lahjoitti 60 Museokorttia vanhusseurapalvelu Seuranalle, jonka kautta ikäihmiset saavat säännöllisesti seuraa eläkeikäisestä luottoystävästä. Museokortti haluaa tuoda näkyväksi kulttuurin positiivisia vaikutuksia kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille tarjoamalla vuosittain vaihtuvalle taholle mahdollisuuden kokea kulttuuria rajattomasti vuoden verran.

Tämän vuoden hyvinvointiteemana on ikääntyvien yksinäisyyden ehkäiseminen. Ikäihmisten yksinäisyys on vakava ongelma. Eläkeliiton mukaan Suomessa on 300 000 yksinäisyyttä kokevaa vanhusta, kotona ja hoivakodissa.

– Lahjoituksella pyritään lisäämään tietoutta kulttuurin hyvinvointivaikutuksista ja tuomaan esiin ikäihmisten näkökulmaa, yksinäisyyden kokemusta sekä ystävien kanssa yhdessä tehtyjen museokäyntien merkitystä ikääntyvien hyvinvoinnin kannalta, Museokortin toimitusjohtaja Pekka Impiö kertoo.

Museokortin saaneiden vanhusten ja heidän luottoystäviensä yhteistä, vuoden mittaista kulttuurimatkaa seurataan Museokortin ja Seuranan kanavissa.

– Museot ja kaikki muu kulttuuri, tuovat ehdottomasti virkeyttä. Kulttuurikokemukset herättävät muistoja ja tuovat merkityksellisyyden tunnetta, kun pääsee taas kokemaan elämyksiä. Se on aina hyvä syy lähteä kotoa johonkin ja tehdä yhdessä mukavia juttuja, Seuranan toimitusjohtaja Mirka Saarinen kuvailee kulttuurin merkitystä ikääntyvien ihmisten kannalta.

Vuonna 2020 Museokortti lahjoitti Helsingin nuorisopsykiatrian osaston nuorille 50 Museokorttia. Vuonna 2021 Museokortti kampanjoi laajasti MIELI ry:n kanssa kulttuurin hyvinvointivaikutuksista, ja vuonna 2022 tuki osoitettiin UNICEFin kautta kriisiapuun ukrainalaisperheille.

– Koemme merkitykselliseksi tuoda esiin, kuinka kulttuuri ja taide tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointia. Haluamme myös tukea erilaisissa elämäntilanteissa olevia museoelämysten avulla ja madaltaa kynnystä harrastaa kulttuuria, Museokortin viestinnän asiantuntija Susanna Seppälä kertoo.


Museokortti pyrkii tuomaan esiin kulttuurin merkitystä hyvinvoinnille lahjoittamalla vuosittain Museokortteja eri tahoille.

Airi, 81 ja Leena, 75, lähtevät kulttuurimatkalle: ”Museoissa voi nähdä entistä elämää ja nuoruutta”

Museokortin toimitusjohtaja Pekka Impiö ja Museokortin viestinnän asiantuntijat Susanna Seppälä ja Susanna Kyllönen kävivät marraskuussa tutustumassa Seuranan toimintaan Lauttasaaressa ja tekemässä Museokortti-lahjoituksen.

Seuranan ystävätoiminnan tarkoituksena on tarjota virkistystä, hyvinvointia ja seuraa ikääntyville. Museokortteja oli vastaanottamassa lauttasaarelaiset, Seuranan asiakas Airi, 81 ja hänen luottoystävänsä Leena,75.

Leena ja Airi odottavat innoissaan tulevaa museovuottaan. He ovat ennenkin käyneet näyttelyissä ja muissa kulttuurikohteissa yhdessä. Seuranalla työskentelevä eläkeläinen Leena vierailee Airin luona kerran viikossa.

– Me ollaan nähty museoissa meidän entistä elämää tavallaan. Siellä on paljon semmosta, mitä meidänkin nuoruudessa on ollut. On ollut kiinnostavaa käydä museoissa, Leena kertoo.

Kulttuurielämykset ovat merkityksellisiä ikääntyvien hyvinvoinnille

Seuranan kautta pystyy tilaamaan eläkeikäisen seuralaisen kotiin tai hoivakotiin vanhuksen iloksi. Kyseessä on Suomen ensimmäinen vanhuksille säännöllistä seuraa ja virkistystä kotiin tuova palvelu.

– Museokortti voi olla hyödyksi monella tapaa. Meillä on asiakkaita laidasta laitaan. Nuorin on 54-vuotias muistisairas rouva, ja iäkkäin on sitten 104-vuotias sotaveteraani. Eri ihmisten kanssa tehdään erilaisia kulttuuriasioita, Seuranan toimitusjohtaja Mirka Saarinen kertoo.

Seuralaiset käyvät säännöllisesti tapaamassa vanhusta muun muassa ulkoilun, muistelun, asioinnin, kahvittelun, jutustelun, lukemisen ja muun henkisen ja fyysisen toimintakyvyn ylläpidon merkeissä. Toiminnan ytimessä on tukea hyvinvoinnin kannalta arvokkaita vuorovaikutussuhteita.

Kulttuurin ja taiteen positiiviset vaikutukset hyvinvoinnille on todettu useissa tutkimuksissa. Kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijat Liisa Laitinen ja Anna-Mari Rosenlöf ovat koonneet tutkimuksissa havaitut museovierailujen lukuisat myönteiset vaikutukset hyvinvoinnille. Kulttuuriharrastukset muun muassa kohentavat ikäihmisten fyysistä ja henkistä vireyttä ja tuovat elämään mielekkyyttä.

– Museovierailut voivat tarjota mahdollisuuden merkityksellisiin sosiaalisiin kohtaamisiin. Kulttuuriosallistumisen on todettu olevan mielen hyvinvoinnin lisäksi hyödyllistä myös fyysiselle terveydelle. Esimerkiksi näyttelyssä kiertely tarjoaa kevyttä liikuntaa ja lisää fyysistä aktiivisuutta. Jo pelkkä kotoa kulttuurikohteisiin liikkeelle lähteminen voi lisätä fyysistä aktiivisuutta ja askeleita päivään, Laitinen ja Rosenlöf kuvailevat artikkelissaan.

Taide- ja kulttuuriharrastukset voivat

 • edistää positiivista mielenterveyttä
 • parantaa mielialaa
 • ehkäistä tai vähentää negatiivisia tunteita, kuten ahdistuneisuutta, masentuneisuutta ja surullisuutta
 • tukea mielenterveyden haasteiden kanssa pärjäämistä arjessa
 • edistää mukautumis-, sopeutumis- ja sietokykyä eli resilienssiä
 • lisätä itsetuntemusta, itsetuntoa ja itseluottamusta
 • vähentää sosiaalista syrjäytymistä ja tukevat sosiaalista osallistumista ja osallisuutta
 • tarjota mahdollisuuden korjaaviin ja vahvistaviin kokemuksiin, itseen liittyvien negatiivisten tai toimintaa rajoittavien käsitysten muuttamiseen sekä uudenlaisten roolien ja identiteettien omaksumiseen.(Julkaistu: Sitra, 2017, Liisa Laitinen / Taikusydän)

Kerro tästä myös ystävillesi!

 • Facebook
 • X
 • Instagram
 • WhatsApp