Asiakaspalvelussamme on juuri nyt ruuhkaa — kaikkiin viesteihin vastataan!

Museokortin käyttöehdot - Användningsvillkor för Museikort - The Museum Card's terms of use

 
  • Museokortin käyttöehdot (pdf, 75 KB)
    Näitä käyttöehtoja sovelletaan FMA Creations Oy:n, jäljempänä "Palveluntarjoaja", tuottaman ja ylläpitämän Museokortti-palvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttämiseen Palveluntarjoajan ja käyttäjäksi rekisteröityvän kuluttaja-asiakkaan (jäljempänä "Asiakas") välillä.  
  • Museikortets användningsvillkor (pdf, 119 KB)
    Användningsvillkoren (nedan ”Användningsvillkor”) tillämpas på användningen Museikortet-tjänsten (nedan ”Tjänsten”), som produceras och upprätthålls av FMA Creations Oy (nedan ”Tjänsteproducenten”), mellan Tjänsteproducenten och konsumentkunder som registrerat sig som användare (nedan ”Kund”).  
  • Museum Card Terms of Use (pdf, 154 KB)
    These terms of use (hereinafter “Terms”) apply to the use of the Museum Card service (hereinafter “Service”) produced and maintained by FMA Creations Oy (hereinafter “Service Provider”) between the Service Provider and the consumer customer who registers as a user (hereinafter “Customer”).