ERBJUDANDE: Museikortet nu fr endast 68 (norm. 79 )!
Kp nu

Registerbeskrivning

Museikortet är personligt. Våra kunders dataskydd är speciellt viktigt.

Vi upprätthåller kundregistret Museokortti. I registret lagrar vi exempelvis de kunduppgifter som kunden ger när hen börjar använda tjänsten samt statistik över använda tjänster. Uppgifterna används för underhåll, utveckling, giltighet och användning av Museikortet-systemet. Om kunden så önskar kan de även användas för att kommunicera om och marknadsföra tjänster relaterade till Museikortet.

Kunduppgifter överlämnas inte till tredje parter för något annat ändamål än anonymt i forskningssyfte eller med stöd av lag eller myndighetsbestämmelse. Kunden har rätt att begära radering av sina egna uppgifter i kundregistret. Det här innebär en begäran om att sluta tillhandahålla tjänsten, vilket innebär att museikortet upphör att gälla.

Kontrollera dina personuppgifter och dina egna museibesök

Museikortets kundsidan ser du:

  • dina personliga uppgifter
  • egna museibesök
  • Museikortets giltighetstid

Museikortet-appen

Om kunden vill kan hen ta i bruk Museikortet-appen. Om kunden väljer att betala inträdet med telefonen ansluts appen till de egna kunduppgifterna och en identifierbar ansiktsbild enligt givna instruktioner. En ansiktsbild behövs för att förhindra digitala missbruk av det personliga museikortet vid betalning av inträde. Ansiktsbilden kommer inte att publiceras, visas eller användas på annat sätt för andra syften eller i andra sammanhang. Läs mer om appen i Museikortets användarvillkoroch dataskyddsbeskrivning.

Museot.fi-webbtjänsternas kakor

Museikortet samlar in och analyserar användardata från sina webbtjänster för att mäta användarvanor, och utveckla digitala tjänster samt för att rikta innehåll, kommunikation och marknadsföring.

Användaren kan inte identifieras endast genom kakor. En kaka är en liten textfil och en pixel (exempelvis Facebook, Google) är en kod som getts till en webbplats. Med hjälp av dessa insamlas information om användningen av webbplatsen. Du kan när som helst välja bort kakor i dina webbläsarinställningar eller välja "Kakor" och "Jag accepterar inte" längst ner till höger i Museot.fi-tjänsten.

Förfrågningar om dataskyddsfrågor

Museikortets kundtjänst
044 784 57 45 (vard. kl. 9–12)

museokortti@museot.fi


Datasäkerhetsbeskrivning:

 

Berätta för dina vänner!

  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • WhatsApp