Vanliga frgor

 

+ - 1. Att kpa Museikortet t sig sjlv eller som gva

1.1. Var kan jag köpa ett Museikort åt mig själv?

Du kan köpa ett eget Museikort (74 €) på Museikortet-ställena, Museikortets nätbutik och Museikortet-appen.

På museérna får du ett tillfälligt Museikort, med vars nummer du registrerar dig som användare av Museikortet. På basen av registreringsuppgifterna skickar vi ett plastkort.

Då du köper ett eget Museikort på nätet eller i appen sker registreringen i samband med köpet och vi skickar dig kortet i plast direkt till den adress du uppgett. Efter köpet får du per e-post och SMS ett kundnummer som direkt fungerar som din inträdesbiljett.

I appen kan du betala med betalkort. I nätbutiken kan du betala på följande sätt:

 • Betalkort (Visa/Mastercard)
 • Nätbanker
 • Faktura (faktureringstillägg 3,80 €)
 • MobilePay
 • ePassi
 • Smartums kultursaldo
 • Edenred-kort
 • Eazybreak

Om du vill använda dig av kombinationskortets Debit-sida, hittar du ditt nummer och säkerhetstalet i nedre hörnet av kortets baksida.

I nätbutiken ska hela slutsumman betalas med det valda betalningssättet.


1.2. Var och hur köper jag Museikortet som gåva?

Museikortet kan du köpa som gåva i vår nätbutik och på Museikortmuséerna. Du kan på en gång köpa precis så många gåvo-Museikort som du vill.

På Museikortmuséerna kan du betala för gåvan kontant eller med kort och i vår nätbutik går som betalningssätt betalkort, nätbankbetalning och MobilePay.

I Museikortets nätbutik är det möjligt att köpa gåvan antingen i form av ett gåvokuvert som postas eller som digital gåva som sänds som email och textmeddelande till gåvomottagaren. Den digitala gåvans leveransdatum väljer du själv och i epostmeddelandet kan du också bifoga hälsningar eller gratulationer till gåvomottagaren.

På Museikortmuséerna får du ett tillfälligt Museikort som du kan ge i gåva åt vem du vill.


1.3. Finns det ett eget Museikort för barn, studerande eller pensionärer?

Det finns inga särskilda priser som riktar sig till särskilda besökargrupper.


1.4. Kan jag betala Museikortet med kultur- och rekreationssedlar?

Museikortet kan köpas och förnyas på kortmuséerna med kultur- och rekreationssedlar. Betalningsmöjligheten beror emellertid på muséerna och deras linjedragningar, så det är skäl att försäkra sig om saken genom att ringa eller se på det aktuella objektets hemsida. Du kommer väl ihåg att kultur- och rekreationssedlarna är personliga.

I Museikortets nätbutik och på Museikortets kundsida är det möjligt att betala med Smartum, ePassi, Edenred-kort och Eazybreak. I nätbutiken ska hela slutsumman betalas med det valda betalningssättet. Museikortet kan även köpas med kultur- och rekreationssedlar hos Tiketti. Läs mer om betalningsmedlen i Tiketti här. Genom att klicka här öppnas sidan för inköp i nätbutiken i Tiketti.


1.5. Kan jag betala kort med faktura?

Det är möjligt att med faktura betala beställningar på över 10 Museikort. Här kan ett företag eller en förening lätt beställa flera kort och betala beställningen med pappers- eller nätfaktura. Tilläggsuppgifter om företagsbeställningen hittar du här. Om du vill betala förnyandet av flera kort med faktura, ta kontakt med Museikortets kundbetjäning.


1.6. Kan en person som bor utomlands köpa Museikortet?

Ja, plastkort skickas även till adresser utomlands.

Vid behov kan man även ange adressen för en arbetsplats, bekant eller tillfällig adress där man stannar i minst en månad med ”c/o”. Märkningen ska läggas till i början av adressfältet. Om en adress av detta slag saknas kan du ta kontakt med Museikortets kundtjänst.


1.7. Vad betyder kampanjkod och hur fungerar den?

En eventuell kampanjkod berättigar till en förmån och fylls i i fältet Kampanjkod. Kampanjkoderna är i kraft under begränsad tid.

Om du glömmer att använda kampanjkoden eller använder en föråldrad kampanjkod, kan förmånen inte läggas till ditt Museikort i efterhand.


+ - 2. Anvndningen av Museikortet

2.1. Från och med vilket ögonblick är Museikortet i kraft? Hur vet jag hur länge mitt kort ännu är i kraft?

Det nya Museikortets giltighetstid börjar alltid från det första museibesöket, när det första museibesöket registreras på kortet. Tidpunkten för köpet eller registreringen som användare påverkar inte giltighetstiden, om man inte registrerar ett museibesök på Museikortet genast i samband med köptillfället. Det här gäller också kort som köps som gåva. Med andra ord: Om du köper ett Museikort idag, men besöker ett museum med det först den femte i nästa månad, börjar giltighetstiden från det besöket.

Beakta att när du förnyar ett giltigt Museikort, förflyttas den sista giltighetsdagen för kortet 12 månader framåt. Den nya giltighetstiden på 12 månader för ett kort som inte längre är giltigt inleds dagen då kortet förnyas.

Du kan kontrollera ditt Museikorts giltighetstid i läsaren i museet, på Museikortets kundsida, i Museikortet-appen eller genom att skicka ett avgiftsfritt SMS med texten MUSEO ditt kundnummer till numret 16100. Till exempel MUSEO 123456789101.


2.2. Kommer jag in på ett museum om jag har ett Museikort men har glömt det hemma?

Museikortet ska alltid visas i biljettförsäljningen i samband med museibesök. Om du glömmer det egentliga Museikortet hemma kan du besöka museet med enbart ditt kundnummer, men i detta fall ska du alltid vara beredd på att styrka din identitet med ett identitetsbevis försett med foto. Du kan även ladda ner Museikortet-appen, ansluta ditt kort till appen och använda appen vid museibesök. Mer information om appen finns här och i punkt 8.

Det räcker alltså inte att enbart visa upp ett identitetsbevis eller ditt namn för att besöka museet. I museet ska du alltid visa upp Museikortet, appen (till vilken ditt kundnummer har anslutits) eller ditt kundnummer och identitetsbevis. Vi rekommenderar att du sparar ditt kundnummer som anges på Museikortet exempelvis i din telefon. Du kan även ta ett foto på Museikortet.


2.3. Jag har besökt ett museum med pappkortet eller mitt kundnummer, men nu meddelade museets avläsare att giltighetstiden har gått ut. Vad kan jag göra?

Med ett kundnummer som är oregistrerat kan man besöka museer under två veckors tid med början vid det första besöket. Efter det här måste du registrera dig som användare för att komma in på muséerna som är anslutna till kortet. Registreringen sker här.

Det är även möjligt att ditt korts giltighetstid har upphört. I detta fall kan du förnya ditt kort i samband med ett museibesök, på Museikortets Kundsidor eller i appen.


+ - 3. Att frlnga Museikortets giltighetstid och ansluta Museikortet

3.1. Vad innebär det att förlänga Museikortets giltighetstid och vad kostar det?

När ett Museikort som är i kraft förnyas, förflyttas dess sista giltighetsdag framåt med 12 månader. Den nya 12 månaders giltigheten för ett kort som redan har gått ut, börjar från dagen för förnyandet. Det lönar sig att förnya Museikortet i tid: förnyandet av ett Museikort som är i kraft kostar endast 69 €. Ett föråldrat Museikort, det vill säga ett kort vars giltighetstid redan har gått ut, kostar 74 € att förnya.


3.2. Var och hur kan Museikortets giltighetstid förlängas?

Museikortet kan förnyas på Museikortets Kundsidor, vid alla Museikortet-ställen och i Museikortet-appen.

Du kan förnya ditt kort (det vill säga köpa 12 månaders tilläggstid för det) när som helst, om du så vill ett halvt år innan det går ut. Ett redan föråldrat Museikort kan du också förnya när som helst. Efter förnyandet blir du inte tillsänd ett nytt plastkort, utan den nya giltighetstiden läggs till på det redan existerande kortet.


3.3. Hur kan jag förlänga mitt korts giltighetstid på nätet?

Förnyandet sker på adressen museot.fi/asiakassivu. Du kommer in på sidan för att registrera dig genom att mata in ditt Museikortnummer och de tilläggsuppgifter du blir ombedd om. Välj sedan ”Förnya ditt Museikort nu”.

Du kan läsa om hur du förlänger kortets giltighetstid i appen i punkt 8.11.

På Kundsidorna kan du betala för att förnya kortet med följande betalningsmedel:

 • Nätbanker
 • Betalkort (Visa/Mastercard)
 • MobilePay
 • Faktura (faktureringstillägg 3,80 €)
 • ePassi
 • Smartums kultursaldo
 • Edenred-kort
 • Eazybreak

I nätbutiken ska hela slutsumman betalas med det valda betalningssättet. Den tre siffror långa säkerhetskoden på ditt betalkort finns på baksidan av kortet och om du vill använda Debit-sidan av ett Debit-/Kredit-kort hittar du numret och säkerhetskoden nertill på betalkortets baksida.

Museikortets giltighet uppdateras när betalningen är utförd. Kvittot för betalningen uppdateras samtidigt på kundsidan. Om giltigheten inte uppdateras genast efter förnyandet, logga ut och på nytt in på Kundsidorna.


3.4. Hur förnyar jag kortet på museet? Kan jag betala med kultursedlar?

Museikortet kan förnyas på alla muséer som omfattas av kortet när som helst. Kortet förnyas vid museidisken och giltigheten uppdateras genast. På andra försäljningspunkter (tex. Tiketti) kan man för närvarande inte förnya kortet.

Beakta att när du förnyar ett giltigt Museikort, förflyttas den sista giltighetsdagen för kortet 12 månader framåt. Den nya giltighetstiden på 12 månader för ett kort som inte längre är giltigt inleds dagen då kortet förnyas.

På kortmålen betalas förnyandet kontant eller med kort. På muséerna som omfattas av kortet kan man också förnya med kultur- och rekreationssedlar. Betalningsmöjligheten beror på muséerna, så det är skäl att försäkra sig genom att ringa eller titta på målets hemsidor. Du kommer väl ihåg att kultur- och rekreationssedlarna är personliga.


3.5. Vad betyder en fortlöpande prenumeration på Museikortet och hur kopplar jag den till kortet?

Du kan aktivera en fortlöpande prenumeration när du betalar för att förnya Museikortet antingen på nätet eller i appen.

En fortlöpande prenumeration förnyar ditt kort automatiskt innan giltighetstiden slutar, och samtidigt debiteras förnyandet på ditt betalningskort. På det här sättet är ditt Museikort ständigt i kraft! Före det automatiska förnyandet får du alltid en påminnelse om saken per email, i den händelse att du ändå skulle vilja koppla bort det automatiska förnyandet.


3.6. Jag lyckas inte logga in mig på kundsidorna. Vad ska jag göra?

Du loggar väl in på rätt sida? Museikortets kundsida hittas på adressen museot.fi/asiakassivu. Om blanketten fastnar eller om du inte kommer vidare på sidorna lönar det sig att försöka logga in via en annan apparat eller webbläsare. Om inte det här heller hjälper kan du kontakta Museikortets kundtjänst. Om du glömmer eller tappar bort ditt lösenord kan du nollställa det genom att klicka på knappen ”Har du glömt ditt lösenord?”.


3.7. Vad betyder kombinerandet av korten?

Ett nytt Museikort kan kombineras med ett gammalt. Om du har ett plastkort och till exempel får i gåva ett nytt oanvänt Museikort, kan du kombinera dessa båda kort.

Du kan ansluta kortet på Museikortets Kundsidor i museet eller i appen. Detta förlänger giltighetstiden för ditt aktuella kort med 12 månader.

Endast ett fullständigt oanvänt (ingen registrering, inga museibesök) Museikort kan kombineras med ett kort som redan är i kraft. Efter kombinerandet ogiltigförklaras det överlopps kundnumret, och man kan inte använda det som inträdesbiljett på muséerna omfattas av kortet. Två Museikort som redan är i bruk kan inte kombineras.


+ - 4. Att registrera sig som anvndare av Museikortet

4.1. Vad betyder det att registrera sig?

När du registrerar dig som användare av Museikortet sparas dina uppgifter i vårt system. På basen av dessa uppgifter trycker vi och sänder dig ett plastkort försett med ditt namn.


4.2. Jag köpte ett Museikort för mig själv i Museot.fi -nätbutiken. Måste jag registrera mig som användare?

Personer som köpt sitt Museikort i nätbutiken eller appen behöver inte registrera sig separat, eftersom personuppgifterna på kortet efterfrågas redan i samband med köpet.

Ägarna till kort som har köpts som gåva i nätbutiken eller som har köpts på ett museum registrerar sig själva på nätet, och på basen av registreringsuppgifterna postar vi det egentliga Museikortet av plast.


4.3. Vad betyder kampanjkod och hur fungerar den?

En eventuell kampanjkod berättigar till någon slags förmån eller tilläggstjänst och den matas in i Kampanjkod-fältet. Kampanjkoderna är som butikers specialerbjudanden, det vill säga bara i kraft en begränsad tid.

Om du glömmer att använda kampanjkoden eller använder en föråldrad kampanjkod, kan förmånen inte läggas till ditt Museikort i efterhand.


4.4. När jag försöker registrera mig som användare, kommer det ett meddelande ”koden är redan i bruk”. Varför?

Din kod används redan av en annan person. Ta kontakt med Museikortets kundbetjäning.


4.5. Jag gav i misstag fel adressuppgifter eller någon annan felinformation på registreringsblanketten. Hur kan jag ändra på det?

Om du har gett fel adressuppgifter, kan du skicka de rättade uppgifterna per email till kundbetjäningen.


4.6. Registreringsblanketten fastnar eller går inte framåt när jag försöker fylla i den. Vad ska jag göra?

Om du inte kommer framåt på registreringsblanketten (tex. om följande-knappen inte fungerar) eller om sidan fastnar, lönar det sig att försöka göra registreringen på en annan apparat eller med en annan bläddrare. Automatiskt ifyllande av personuppgifter kan också förorsaka att blanketten fastnar.

Du kan ta kontakt med Museikortets kundbetjäning, om du fortsättningsvis har problem med registreringen.


4.7.Det har redan gått två veckor sedan registreringen, men det egentliga Museikortet har inte ännu anlänt med posten. Vad beror det på?

Det egentliga, relieftryckta Museikortet anländer cirka 1–3 veckor efter att uppgifterna har registrerats. Tryckandet av kortet och postens levereringsprocedurer kan på grund av orsaker som är oberoende av oss emellertid ibland dra ut på tiden. Om inte Museikortet anländer inom drygt tre veckor från registreringen, ta kontakt med kundbetjäningen.

Kom ihåg att du kan även kan besöka muséer medan du väntar på kortet genom att visa ditt kundnummer och identitetsbevis eller med appen, till vilken ditt korts nummer har anslutits.


4.8. Jag har redan ett Museikort, men nu fick jag i gåva ett till. Ska jag registrera mig en gång till?

Om du har ett plastkort och får till exempel som gåva ett helt nytt Museikort kan du kombinera de här två korten.

Anslutningen kan göras på Museikortets Kundsidor, på museet eller i appen

Kombineringen ökar det ibrukvarande kortets giltighetstid med 12 månader.

Endast ett helt oanvänt (ingen registrering, inga museibesök) Museikort kan kombineras med ett kort som redan är bruk. Efter kombinerandet ogiltigförklaras det överlopps kundnumret, och det kan inte användas som inträdesbiljett till museimålen. Man kan inte kombinera två Museikort som redan är i bruk.


4.9 Jag kom inte ihåg att registrera mig inom två veckor – är mitt kort nu förlorat?

Nej, men du kommer inte längre in på ett museum förrän du registrerar dig. Registrera dig så fort som möjligt. Efter att du har registrerat dig aktiveras kortet igen.

+ - 5. Museikortmuser

5.1. Kommer jag verkligen in på över 300 museer rentav varje dag?

Det finns för tillfället över 300 Museikortmuséer och man kan sticka sig in där hur många gånger som helst. På samma museum kommer man in med ett kort en gång per dag, men rentav varje dag på nytt.

Här hittar du kartan över muséer som omfattas av kortet. Museot.fi-sidans olika sökfunktioner jälper dig att hitta museer, utställningar och evenemang.


5.2. Varför kan man besöka samma Museikortmål endast en gång per dag?

För att undvika missbruk kan man med ett kort besöka samma mål endast en gång per dag. De flesta museer ger sina kunder (även Museikortkunderna) en sticker e.dyl. med vilken man kan besöka museet under den dagen.


5.3. Är flera museer på väg att gå med i Museikortsystemet? Varför är inte alla med?

Ja. Med är över 300 museer i olika delar av Finland, men antalet museimål växer ännu. Systemet är öppet så nya museer kan gå med.

Lägg märke till att museerna beslutar fullständigt självständigt om huruvida de är med i Museikortet. Om ditt eget favoritmuseum inte ännu är ett Museikortmål, lönar det sig att ge en vänlig kundrespons direkt till dem.


5.4. Jag är verksam som assistent för en Museikortanvändare i samband med ett museibesök. Kommer jag också in med samma kort?

Finlands Museiförbund rekommenderar att museibesökares assistenter har fritt inträde till alla de medlemsmuseer som hör till Förbundet.

Praxis varierar dock mellan olika museer, så det lönar sig att kontrollera saken genom att ringa museet eller läsa på museets webbplats före besöket.5.5. Får man med Museikortet rabatt på produkterna i museikaféet eller museishopen?

Målen kan om de så önskar erbjuda Museikortsägarna förmåner. Det lönar sig att fråga om eventuella förmåner vid biljettkassan!

Du kan även läsa mer om förmånerna här.

+ - 6. Andra Museikortrenden, felsituationer och frsvinnande av kortet

6.1. Var hittar jag Museikortets användningsvillkor?

Museikortets användningsvillkor på finska, svenska och engelska.


6.2. Hur når jag Museikortets kundbetjäning?

Vid Museikortmålens biljettdiskar hjälper man med glädje kunderna. Om du har köpt ditt kort på museet lönar det sig också vid eventuella problemsituationer att först vända dig till det aktuella muséet. Också hjälp med att registrera dig som användare får du vid behov av kundbetjäningspersonalen vid biljettdisken.

Museikortets kundbetjäning når man genom att skicka email till museokortti(at)museot.fi eller vardagar kl 9–12 på numret 044 - 784 5745.

På Finlands Museiförbunds telefonnummer svarar man inte på ärenden som berör Museikortet.


6.3. I mitt namn finns ett skrivfel på Museikortet av plast. Kan jag ändra det?

Korten tillverkas och postas automatiskt på basen av den givna informationen: namnet kan inte ändras i efterskott. Det är på avsändarens ansvar att hen skriver in sitt eget namn omsorgsfullt. Helt nya kort kan postas för att rätta tangentfel endast i väl motiverade specialfall.

Om ditt namn har ändrats till exempel för att du har ingått äktenskap kan du kontakta Museikortets kundtjänst.


6.4. Jag tappade mitt tillfälliga kort, hur ska jag gå till väga?

Av det tillfälliga kortet lönar det sig att ta ett fotografi eller skriva upp kundnumret för den händelse att det försvinner.

Om ditt tillfälliga kort ändå försvinner och du inte har ditt kundnummer, kan vi tyvärr inte ge dig ett nytt kort, för varje nummer är individuellt och kostar 74 €.


6.5. Min plånbok blev stulen och Museikortet försvann. Hur ska jag gå till väga?

Ta kontakt med Museikortets kundtjänst så skickar vi dig ett nytt plastkort. Kom ihåg att i ditt meddelande meddela din hemadress och ditt kortnummer, om du ännu har det i minnet. Det här försnabbar levereringsprocessen.

Ett kort som man inte har registrerat sig med som användare kan vi inte ersätta med ett nytt, för dess information finns inte i vårt system.


6.6. Jag vill motta Museikortets nyhetsbrev. Hur fungerar det?

Museikortets nyhetsbrev sänds en gång per månad till de kortägare som i samband med registreringen har gett sitt tillstånd för elektroniska meddelanden. I brevet berättas nyheter i samband med Museikortet och det ges intressanta utställningstips.

Om du trots registreringen inte får nyhetsbrevet eller om nyhetsbrevet inte fungerar ordentligt, kolla upp din emailadress på Kundsidan eller var i kontakt med vår kundbetjäning.


6.7. Vad ska jag göra om Museikortets chip inte fungerar i museets avläsare?

Museers avläsare kan ibland kräva att man håller kortet på apparaten lite längre. Om kortets automatiska avläsning inte lyckas, kan expediten trycka in kundnumret i avläsaren. Om chipet inte heller fungerar på andra museimål är det troligtvis frågan om ett defekt kort. Ta i det här fallet kontakt med kundbetjäningen.


6.8. Jag har ett Museikort, men för museets specialutställning debiterades en tilläggsavgift på några euro. Varför?

Om museet vid sidan av basutställningen ordnar en dyr specialutställning, har det rätt att om det så önskar för specialutställningen debitera en specialavgift, som består av skillnaden mellan grund- och specialbiljetten – precis som det berättas i Museikortets användningsvillkorDyra specialutställningar är emellertid ovanliga enskilda händelser – med Museikortet kommer man normalt in på alla måls basutställningar utan tilläggsavgift!


6.9. Erbjuds det en mobilversion av Museikortet och har kortet en mobilapplikation?

Du kan ladda ner Museikortet-appen i App Store och Google Play. Läs mer här.


+ - 7. Undantagsfrhllandena och trygga museibesk

Museilokalerna är rymliga och det är möjligt för besökarna att följa säkerhetsanvisningarna som Institutet för hälsa och välfärd utfärdat för att förbygga coronavirussmitta.

Säkerhetsinstruktionerna kan dock variera enligt epidemisituationen och enligt område i olika delar av landet. Kontrollera alltid aktuella säkerhetsanvisningar och säkerhetspraxis på Institutet för hälsa och välfärds, Regionförvaltningsverkets och Statsrådets webbplatserna.

Vänligen notera att på grund av covid-19-epidemin kan vissa av museerna tillfälligt stängas. Vi rekommenderar att du granskar museets öppettider från deras webbsida innan du besöker.

Vid muséerna arbetar man även aktivt för att med mångsidiga åtgärder garantera trygga museibesök. Åtgärderna är särskilt inriktade på att effektivera renhet och hygien och hålla säkerhetsavstånd. De rymliga museilokalerna gör det möjligt att hålla säkerhetsavstånd. Museerna kan även med sina egna beslut förutsätta åtgärder som ökar kundernas säkerhet, såsom användning av ansiktsmask.

Då du besöker museer skyddar du bäst dig själv och andra genom att följa anvisningarna. Beakta detta under ditt besök på museet: besök endast museet då du är frisk, håll tillräckligt avstånd till andra och se till att ha god handhygien. Museikortet-appen är en hygienisk inträdesbiljett utan fysisk kontakt. Museikortet uppmuntrar till att följa myndigheternas rekommendationer. Vi tar hand om varandra.

+ - 8. Museikortet-appen och anvndning av appen

8.1. Måste jag använda appen? Kan jag fortfarande använda mitt Museikort i plast?

Appen är en kostnadsfri, frivillig tilläggstjänst som du inte måste använda. Du kan fortsätta att använda ditt fysiska Museikort i plast som vanligt.


8.2. Hur ansluter jag mitt Museikort till appen?

Öppna appen efter att du har installerat den. Klicka på "Anslut Museikortet till appen" på appens förstasida.

Appen ber dig att ange ditt Museikorts nummer, ditt lösenord och en identifierbar profilbild av dig själv. Du hittar ditt korts nummer på Museikortet eller i bekräftelsemeddelandet för ditt inköp som du har fått. Lösenordet är det samma som på Kundsidan, som du skapade när du registrerade dig som användare av Museikortet. En profilbild av dig krävs för att förhindra missbruk. Du kan antingen ladda upp en bild från din telefons bildgalleri eller klicka på knappen "Ta en bild".

Användningen av kortet via appen förutsätter att en bild ansluts till kortet, på samma sätt som det förutsätts för t.ex. ett studiekort eller ett annat personligt kort. En bild används för att förhindra missbruk. Med hjälp av bilden kan museets personal bekräfta att personen som använder Museikortet via appen faktiskt är kortets innehavare. Museikortet är alltid personligt.


8.3. Jag har glömt mitt lösenord. Vad ska jag göra?

Du kan återställa ditt lösenord genom att klicka på "Glömt lösenordet?", som finns nere i lösenordsvyn i appen.


8.4. Hur kan jag ändra mitt lösenord? 


Du kan ändra ditt lösenord genom att först logga ut ur appen. Logga sedan in på appen igen med ditt Museikorts nummer, och välj "Glömt lösenordet?" nertill på sidan när appen ber om ditt lösenord.

8.5. Jag har loggat ut. Hur kan jag logga in på appen igen?

Du kan logga in igen med knappen "Anslut Museikortet till appen". Om du loggar ut behöver du ange ditt Museikorts nummer och ditt lösenord igen när du vill ansluta ditt kort till appen nästa gång. Vi rekommenderar att du förblir inloggad, förutom om du vill byta den telefon som du använder ditt Museikort med.


8.6. Måste jag logga ut? När ska jag logga ut?

När du har anslutit ditt kort till appen kan du förbli inloggad. Då har du appen och ditt digitala Museikort alltid snabbt till hands endast genom att öppna appen.

Om du loggar ut behöver du ange ditt Museikorts nummer och ditt lösenord igen när du vill ansluta ditt kort till appen nästa gång. Vi rekommenderar att du förblir inloggad, förutom om du vill byta den telefon som du använder ditt Museikort med.

Du kan logga in igen via knappen "Anslut Museikortet till appen". Om du tidigare har anslutit en bild av dig till kortet via appen, ber appen dig inte att lägga till en bild igen.


8.7. Hur kan jag ändra min bild som jag har anslutit till appen?

Om du vill ändra din profilbild som du har laddat upp till appen ska du kontakta Museikortets kundtjänst.

8.8. Varför måste jag ladda upp en bild av mig själv i appen?

Om du vill kan du även använda appen som ditt digitala Museikort genom att ansluta ditt giltiga kundnummer och din profilbild till appen. Museibesöket betalas då genom att läsa av QR-koden som finns på museets biljettdisk och visa bekräftelsemeddelandet på din telefonskärm för personalmedarbetaren.

En profilbild krävs för att förhindra digitalt missbruk. Mer information om användningen av bilderna finns i vår dataskyddsbeskrivning.

Bilden kan endast ändras med 6 månaders mellanrum för att förhindra missbruk. Appen frågar dig då om du vill ändra din profilbild. Om du behöver byta din profilbild tidigare ska du kontakta vår kundtjänst. Din bild används endast i vyn Museikortet i appen och i bekräftelsevyn över en notering av ett museibesök.

8.9. Var används min profilbild som jag har anslutit till kortet?

Din bild används endast i vyn Museikortet i appen och i bekräftelsevyn över en notering av ett museibesök. Mer information om användningen av bilderna finns i vår dataskyddsförklaring. Vår dataskyddsbeskrivning hittar du här.


8.10. Hur noterar jag ett museibesök i Museikortet-appen?

Har du anslutit ditt Museikort till appen? Om inte väljer du knappen "Anslut Museikortet till appen" på appens förstasida och följer anvisningarna. Du behöver e-postadressen och lösenordet som anslutits till ditt kort samt en fyrkantig profilbild där du kan identifieras.

Öppna Museikortet-appen på din enhet och klicka på "Anteckna museibesök", antingen på appens Förstasida eller i vyn Museikortet. Appen frågar om ditt godkännande för att få använda kameran i din telefon, om du inte redan tidigare har gett ditt godkännande.

En QR-kodläsare öppnas på skärmen. QR-koden finns i museets biljettkassa. Notera ditt museibesök genom att hålla upp kameran på telefonens baksida mot QR-koden. QR-koden visas då i kameran på din skärm. Visa alltid upp besöksbekräftelsen till försäljaren i biljettkassan innan du går in till utställningsutrymmena.

8.11. Hur kan jag förlänga mitt korts giltighetstid i appen?

Öppna Museikortet-appen på din enhet. Välj "Förläng giltighetstiden", antingen på appens Förstasida eller i vyn Museikortet. Följ anvisningarna i appen. Du kan betala med bank- eller kreditkort i appen.

Du kan förlänga kortets giltighetstid med andra betalningssätt på adressen Museot.fi/asiakassivu eller i ett museum. Betalningssätten kan variera i olika museer.

8.12. Hur köper jag ett Museikort som gåva i appen?

Öppna Museikortet-appen på din enhet och välj fliken Museikortet i undermenyn. Tryck på "Köp Museikortet i gåva" på sidan. Din telefons webbläsare öppnas och du dirigeras till Museot.fi-webbplatsens nätbutik, där du kan köpa ett kort som gåva. Det är inte ännu möjligt att köpa Museikortet i gåva direkt i appen.

I nätbutiken Museot.fi kan du köpa ett Museikort som en tidsanpassad digital gåva eller ett fysiskt kort som skickas i ett gåvobrev per post. För båda leveranssätten kan du lägga till en egen kort hälsning. Du kan även köpa ett Museikort i gåva i ett gåvokuvert i museet.


8.13. Hur kopplar jag ihop två Museikort?

Du kan ansluta ett nytt oanvänt Museikort till ditt eget kort som du redan använder. Detta förlänger giltighetstiden för ditt aktuella kort med 12 månader.

Öppna Museikortet-appen på din enhet. Anslut ditt aktuella Museikort till appen om du inte redan har gjort det, genom att välja "Anslut Museikortet till appen" på ingångssidan.

Välj vyn "Museikortet" i undermenyn. Klicka på "Kombinera två kort". Ange i enlighet med anvisningarna i appen det oanvända kortets nummer och bekräfta genom att välja "Kombinera korten". Giltighetstiden för det nya, oanvända kortet läggs automatiskt till Museikortet som du har anslutit till appen.

OBS! Endast ett helt oanvänt (ej registrerat, inga museibesök) Museikort kan anslutas till ett kort som redan är i användning. Efter att de två korten har kopplats ihop ogiltigförklaras överloppskortets kundnummer, och det kan inte längre användas som inträdesbiljett till museer. Två Museikort som redan är i användning kan inte kopplas ihop.


8.14. Vad är favoritlistan?

Du kan skapa en egen lista med favoriter. Du kan lägga till museer, utställningar, evenemang och förmåner i listan. När du upptäcker innehåll som du tycker är intressant kan du klicka på det lilla hjärtat som finns i bildens övre högra hörn. Då läggs innehållet till i din lista över favoriter.

Du kan bläddra bland dina egna favoriter genom att välja vyn "Favoriter" i undermenyn.

Om du vill kan appen skicka påminnelser om dina favoriter till dig. Du kan stänga av eller aktivera påminnelserna när som helst genom att klicka på menysymbolen i appens övre högra hörn, och välja "Inställningar". På meddelandesidan kan du välja för vilket innehåll bland dina favoriter du vill ha påminnelser. Grön färg betyder att du godkänner påminnelser.


8.15. Hur lägger jag till favoriter i min favoritlista? Hur tar jag bort favoriter från min favoritlista?

När du upptäcker innehåll som du tycker är intressant kan du klicka på det lilla hjärtat som finns i bildens övre högra hörn. Hjärtat byter då färg till vit och innehållet läggs till i din lista över favoriter.

När du klickar på hjärtat igen byter det färg till genomskinligt och innehållet tas bort från din lista över favoriter.

8.16. Hur kan jag aktivera/stänga av påminnelser för mina favoriter?

Du kan stänga av eller aktivera påminnelserna när som helst genom att klicka på menysymbolen i appens övre högra hörn, och välja "Inställningar". På meddelandesidan kan du välja för vilket innehåll bland dina favoriter du vill ha påminnelser. Grön färg betyder att du godkänner påminnelser.

8.17. Varför får jag inga påminnelser för mina favoriter?

Kontrollera dina meddelandeinställningar i appen. Klicka på menysymbolen i appens övre högra hörn (tre vågräta streck). Välj "Inställningar". På meddelandesidan kan du välja för vilket innehåll bland dina favoriter du vill ha påminnelser. Grön färg betyder att du godkänner påminnelser. 


Kontrollera även meddelandeinställningarna i din telefon, dvs. att du har gett appen lov att skicka meddelanden åt dig. Du hittar meddelandeinställningarna i din telefon så här:

Telefoner med Android-system: Inställningar > Appar och meddelanden > Museikortet-appen: meddelanden aktiverade/ej aktiverade.

iPhone-telefoner: Inställningar >Notiser >Museikortet >Tillåt notiser 


8.18. Hur kan jag skriva en recension av ett museibesök? Vem ser recensionerna?

Du ser ditt museibesök på dina egen sida i Museikortet-appen (genom att klicka på knappen Museikortet nere i appen).

Om du klickar på ikonen "Besök" visas alla besök som du hittills har gjort med Museikortet.

Recensionen inleds genom att ge besöket ett till fem hjärtan (1 är dåligt och 5 utmärkt) Klicka på antalet hjärtan som du vill ge och därefter under hjärtat på "Skriv recension". Skriv en fri recension i fältet och klicka till sist på "Ångra".

Din recension är synlig offentligt på webbplatsen Museot.fi och i appen på sidan för museet i fråga. Ditt namn visas inte i samband med recensionen.


8.19. Vad är appens Nivåer?

Nivåer är ett lekfullt sätt att följa med hur stort museifan du är. Det finns sammanlagt sex nivåer: ju fler museibesök du gör, desto högre nivå når du! Räknaren återgår alltid till nivå ett när en ny Museikortssäsong börjar. Endast du ser nivåerna när du har anslutit ditt Museikort till appen.