10.5.2021

Kyselytutkimus kertoo kulttuurin olevan monelle henkireik

Museokortin ja MIELI ry:n kyselyssä selviää taiteen ja kulttuurin vaikutusten olevan merkittävä osa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Vastaajat kokevat kulttuurielämysten tukevan niin jaksamista arjessa kuin myös vaikeissa elämäntilanteissa.

Kulttuurin hyvinvointivaikutukset -kyselyssä selvitettiin, millaisia vaikutuksia kulttuuri- ja taide-elämyksillä on hyvinvointiin. Kyselyssä pyydettiin vastaajia kuvailemaan, miten nämä vaikutukset näkyvät omassa arjessa.

Verkkokyselyyn vastasi 8 200 henkilöä maaliskuussa 2021.

Taide ja kulttuuri antavat virtaa ja vaihtelua arkeen

Moni kuvailee taiteen ja kulttuurin rentouttavan ja tuovan vaihtelua arkeen. Elämykset kulttuurin parissa saavat irrottautumaan arjen kiireistä ja lievittävän stressiä.

”Museoissa käyminen on ollut minulle aina paikka arjesta irtautumiseen. Koen sillä olevan rentouttava vaikutus, ja sen vuoksi se vähentää selkeästi myös stressiä.”

Vastauksissa toistuvat myös kokemukset, joissa kulttuuri on kohentanut mielialaa ja lisännyt aktiivisuutta.

”Jo se, että saa arjen murheista poikkeavaa ajateltavaa on äärimmäisen tärkeää. Siihen kun vielä lisäksi saa ystävien ja läheisten tapaamisen, taiteen herättämän keskustelun, niin taide kohottaa mielialaa, inspiroi, antaa energiaa”

Yhteiset kulttuurielämykset vahvistavat ihmissuhteita

Kyselyn vastauksista nousee esiin, kuinka kulttuuri tuo yhteistä tekemistä läheisten kanssa. Moni kokee kulttuurin olevan olennainen osa ihmissuhteitaan ja vahvistavan ja ylläpitävän niitä. Osa vastaajista on myös löytänyt uusia ystäviä kulttuurin kautta.

”Taiteen ja kulttuurin avulla olen löytänyt paremmin paikkaani myös sosiaalisissa ympyröissä ja ne ovat keskeisessä osassa myös ihmissuhteitani ja niiden myönteistä ylläpitoa jaettujen elämysten kautta.”

Osalle kulttuuri on yhteinen harrastus esimerkiksi kumppanin, perheen tai ystävien kanssa. Kulttuurielämykset ovat yhteisiä kokemuksia, joita on mukava muistella. Vastaajat kokevat näiden muistojen myös lähentävän ihmissuhteita.

”Kulttuuri tuo kauneutta, elämyksiä, uutta ajateltavaa, aktivoi ja kohottaa mielialaa. Jos vielä on toisen kanssa yhteinen kokemus, se vahvistaa vaikutuksia ja vahvistaa myös keskinäistä suhdetta.”

”Kulttuuri tuottaa arkeen mielekästä, ajatuksia herättävää sisältöä, jollaista siinä ei muuten olisi. Usein koen sitä myös ystävän tai kumppanin kanssa, jolloin yhteinen kokemus antaa uusia arjesta irrottautuvia puheenaiheita ja vahvistaa ihmissuhdetta. Parhaassa tapauksessa kulttuurielämys tuo lohtua, yhteenkuuluvuuden tunnetta tai ymmärretyksi tulemisen kokemuksia, ja siitä voi oppia uutta.”

Pysähtymisen hetket kulttuurin parissa tukevat työssä jaksamista

Suurella osalle vastaajista kulttuuri on keino palautua työviikosta. Kulttuuri lievittää työstressiä, tuo vastapainoa työlle ja auttaa irrottautumaan siitä. Työuupumuksen läpi käyneet ovat löytäneet apua kulttuurin tuomista virkistävistä vaikutuksista.

”Esimerkiksi stressaavien työjaksojen aikana taidenäyttelyssä käyminen tuntuu siltä, että saa aivot lepämään ja sen jälkeen on usein olo, kuin olisi ottanut monen tunnin virkistävät päiväunet.”

Vastaajat kertoivat kulttuurin ja taiteen tukevan työssä jaksamista ja parantavan keskittymiskykyä. Monelle kulttuuriharrastus tuo myös inspiraatiota ja uusia näkökulmia työhön.

”Saan inspiraatiota omaan työhön ja hetken olla poissa omasta arkimaailmastani.”

Kulttuuri tukee vaikeissa elämäntilanteissa

Kyselyssä selviää taiteen ja kulttuurin olevan suurelle osalle vastaajista merkittävä voimavara etenkin, kun elämässä tulee vastaan haastavia vaiheita. Vastaajat kuvailevat kulttuurin tukeneen mielenterveyden haasteiden kanssa pärjäämisessä arjessa.

”Kulttuurin kokeminen vie hetkeksi pois arjen murheista ja oman mielenterveysongelmien kanssa painivan pään sisältä.”

Masennukseen sairastuneet kertovat kulttuurin tuoneen muuta ajateltavaa ja lisänneen toimintakykyä.

”Vaikealla masennuskaudella sain voimia lähteä ulos, kun otin päämääräksi käydä yhdessä museossa. Usein sen jälkeen jaksoin myös hieman ulkoilla tai käydä esimerkiksi kahvilla.”

”Olen kärsinyt masennuksesta ja työuupumuksesta, mutta museokäynnit ovat aina antaneet hyvää mieltä ja syyn nousta sängystä ja pukea vaatteet päälle.”

”Saan kokemuksista inspiraatiota omaan tekemiseen ja hyvää mieltä. Usein jos olen ahdistunut tai masentunut, taiteen tai museon luoman tunnelman myötä saan jotain muuta ajateltavaa ja kiinnityskohtia.”

Vuonna 2021 järjestetty Museokortin ja MIELI ry:n Hyvinvointia kulttuurista -kampanja muistutti meitä kaikkia kulttuurin vaikutuksista mielen hyvinvointiin ja jaksamiseen.

MIELI ry:n Kriisipuhelin: 09 2525 0111

Tarvitsetko tukea tai apua? Kri­isi­pu­he­lin tarjoaa kes­kus­te­lua­pua nu­me­ros­sa 09 2525 0111. Kriisipuhelin päivystää 24 tuntia vuorokaudessa. Lue lisää MIELI ry:n sivuilta >

Kerro tästä myös ystävillesi!

  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • WhatsApp