JOULUTARJOUS: Museokortteihin kuukausi kaupan plle (12 kk + 1 kk)
Anna lahjaksi >

10.5.2021

Museokortti ja MIELI ry – Hyvinvointia kulttuurista

Korona-aika on kuormittanut suomalaisten mielenterveyttä. MIELI ry:n ja Museokortin Hyvinvointia kulttuurista -kampanja nostaa esiin taiteen ja kulttuurin positiiviset vaikutukset mielen hyvinvointiin. Teemaa käsitellään tutkimuksen, julkisuuden henkilöiden sekä tavallisten suomalaisten omien kokemusten kautta.

Mielenterveyden ongelmat ovat yleisiä koko Suomessa. Vähintään joka viides suomalainen kokee vuoden aikana mielenterveyden häiriöitä, ja myös joka viides sairastuu elämänsä aikana masennukseen, kertoo MIELI ry.

Useampi kuin joka kolmas suomalainen kokee poikkeusolojen aiheuttamaa voimakasta henkistä kuormitusta. Mielenterveysongelmien määrät ovat koronaepidemian aikana kasvaneet ja erityisesti nuoret aikuiset ovat saaneet entistä useammin psykiatrisia diagnooseja. Poikkeusaika on lisännyt merkittävästi yhteydenottoja myös MIELI ry:n Kriisipuhelimeen.

Museokortin ja MIELI ry:n kampanjassa 16 tunnettua suomalaista, 8 200 kyselytutkimukseen vastannutta ja 40 museota muistuttavat kulttuurin hyvinvointivaikutuksista.

Hyvinvointia kulttuurista -kampanja kestää toukokuun loppuun asti. Kampanjassa nostetaanesille kulttuurin monipuolista merkitystä mielen hyvinvoinnin ja yleisen jaksamisen tukemisessa.

Kulttuuriosallistuminen edistää tutkitusti terveyttä

Kulttuuriosallistumisella on useissa tutkimuksissa havaittu olevan yhteys hyvään koettuun terveyteen. Se on myös yhdistetty pienentyneeseen varhaisen kuoleman riskiin ja pidempään eliniän odotteeseen. Taiteen ja kulttuurin merkityksestä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä osana hoitoa ja parantumista on vahvaa tutkimusnäyttöä.

 • edistää positiivista mielenterveyttä
 • parantaa mielialaa
 • ehkäisee tai vähentää negatiivisia tunteita, kuten ahdistuneisuutta, masentuneisuutta ja surullisuutta
 • tukee mielenterveyden haasteiden kanssa pärjäämistä arjessa
 • edistää mukautumis-, sopeutumis- ja sietokykyä eli resilienssiä
 • lisää itsetuntemusta, itsetuntoa ja itseluottamusta
 • vähentää sosiaalista syrjäytymistä ja tukevat sosiaalista osallistumista ja osallisuutta
 • tarjoaa mahdollisuuden korjaaviin ja vahvistaviin kokemuksiin, itseen liittyvien negatiivisten tai toimintaa rajoittavien käsitysten muuttamiseen sekä uudenlaisten roolien ja identiteettien omaksumiseen.

Lähde: Sitra, 2017

16 julkisuuden henkilöä kertovat, mitä kulttuuri heille merkitsee

Hyvinvointia kulttuurista -kampanjan videoissa tunnetut henkilöt kertovat omien kokemustensa kautta taiteen ja kulttuurin merkityksestä heidän arjessaan.

Mukana jakamassa kokemuksiaan ovat Elias Salonen, Mira Luoti, Tuomas Enbuske, Yona, Mikko Kuustonen, Nanna Susi, Marko Keränen, Lola Odusoga, Manuela Bosco, Krista Kosonen, Juha Itkonen, Johanna Oras, Jenni Rotonen, Helmi-Leena Nummela, Hanna Brotherus ja Elli Toivoniemi.

Lue lisää ja katso vaikuttajien videot >

8 200 vastaajan kysely: ”Kulttuuri on polttoainetta mielelleni”

MIELI ry:n ja Museokortin Kulttuurin hyvinvointivaikutukset -kyselytutkimukseen vastasi maaliskuussa yli 8 200 henkilöä. Tulokset kertovat korona-ajan synnyttämästä valtavasta tarpeesta taide- ja kulttuurielämyksille.

Kyselyssä selvitettiin kulttuurin vaikutuksia hyvinvointiin, kartoitettiin vinkkejä positiivisten vaikutusten löytämiseksi sekä kerättiin omakohtaisia kertomuksia, miten kulttuuri on edistänyt omaa hyvinvointia.

Vastauksista ilmenee, kuinka merkittävä osa kulttuuri on hyvinvointia. Vastaajat kokevat kulttuurielämysten tukevan niin jaksamista arjessa kuin myös vaikeissa elämäntilanteissa.

Lue lisää vastaajien kokemuksista >

Kyselytutkimuksen tuloksia numeroina

 1. Noin 95% vastaajista aikoo lähteä museoon, teatteriin tai elokuviin heti, kun se on mahdollista.
 2. Noin 88% vastaajista ajattelee elämästä puuttuvan jotain olennaista ilman museoita.
 3. Noin 95% vastaajista kokee taiteen ja kulttuurin vaikuttavan positiivisesti heidän omaan hyvinvointiinsa ja jaksamiseensa.

Lähde: Kulttuurin hyvinvointivaikutukset -kysely, maaliskuu 2021. MIELI ry ja Museokortti.

Lue lisää kyselyn tuloksista >

Yli 40 Museokortti-kohdetta mukana Mental Health Art Week -teemaviikolla – tutustu ilmaisiin virtuaalitapahtumiin

Kampanja huipentuu 24.–30. toukokuuta järjestettävään Mental Health Art Week -teemaviikkoon, jolloin Museokortti-kohteet järjestävät virtuaalitapahtumia, joihin jokaisella on vapaa pääsy. Museoiden virtuaalisissa tapahtumissa on luvassa taiteilijatapaamisia, etäopastuksia suosittuihin näyttelyihin sekä hetkiä taiteen parissa.

Tutustu museoiden MHAW-tapahtumiin >

MIELI ry tekee työtä mielenterveyden edistämiseksi ja ongelmien ehkäisemiseksi

MIELI Suomen Mielenterveys ry puolustaa kaikkien yhtäläistä oikeutta hyvään mielenterveyteen. Järjestö koordinoi valtakunnallisen kriisikeskusverkoston toimintaa sekä edistää lasten, nuorten, työikäisten ja ikääntyneiden mielenterveyttä ja mielen hyvinvointia.

Järjestö vahvistaa kaikkien Suomessa asuvien mielen hyvinvointia ja tukee haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia. Järjestö edistää mielenterveyttä elämänkulun kaikissa vaiheis­sa sekä ehkäisee mielenterveyden ongelmia ja itsemurhia.

MIELI ry rakentaa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, toteuttaa monipuolista vapaaehtoistoimintaa, edistää yhdenvertaisuutta, vahvistaa välittämisen kulttuuria sekä tarjoaa tukea elämän kriiseissä kasvotusten, ryhmissä sekä puhelin- ja verkkoauttamisen keinoin.

MHAW – Hyvää mieltä kulttuurista -viikkoa vietetään 24-30.5.2021. MHAW on MIELI ry:n koordinoima toimintaviikko, jonka tavoitteena on herättää keskustelua mielenterveydestä ja sen merkityksestä yksilöille ja yhteisölle monipuolisten kulttuuri- ja taidetapahtumien kautta ympäri Suomen. Seitsemättä kertaa vietettävän viikon tämän vuoden teemana on ikääntyneiden mielen hyvinvointi.

Lue lisää MIELI ry:n toiminnasta >
Lue lisää MHAW-toimintaviikosta >

Museokortti on vuoden mittainen kulttuurimatka yli 300 museoon – lähde kulttuurimatkalle

Museokortti on pääsylippusi 300 museoon Ahvenanmaalta Inariin. Se on voimassa vuoden ajan ensimmäisestä museokäynnistä alkaen.

Museokortilla (72€) poikkeat kiinnostavimmissa kulttuurikohteissa ympäri Suomen. Lähde vuoden mittaiselle kulttuurimatkalle ja koe upeita elämyksiä yli 300 museon näyttelyissä ja tapahtumissa.

Museokortti-kohteet tarjoavat elämyksiä taiteen, tieteen, historian, musiikin, kirjallisuuden, luonnon, urheilun ja lukemattoman monien muiden aiheiden äärellä.

Tutustu Museokortti-kohteisiin >

Museokortin ja MIELI ry:n Hyvinvointia kulttuurista -kampanja muistuttaa meitä kaikkia kulttuurin vaikutuksista mielen hyvinvointiin ja jaksamiseen.

MIELI ry:n Kriisipuhelin: 09 2525 0111

Tarvitsetko tukea tai apua? Kri­isi­pu­he­lin tarjoaa kes­kus­te­lua­pua nu­me­ros­sa 09 2525 0111. Kriisipuhelin päivystää 24 tuntia vuorokaudessa. Lue lisää MIELI ry:n sivuilta >

Kerro tästä myös ystävillesi!

 • Facebook
 • X
 • Instagram
 • WhatsApp