26.9.2022

Stora internationellt knda namn samt inhemsk konst och formgivning – upplev hstens nya underbara utstllningar!

Höstens rikliga utbud av utställningar piggar upp när dagarna börjar bli mörkare. Museerna visar kända internationella konstnärers första utställningar i Finland samt omtyckta inhemska namn inom konst och formgivning.

Under hösten bjuder museerna på ett mångsidigt utbud av fängslande upplevelser. Vare sig du är en vän av klassisk konst, formgivning, sport, musik, design, modern konst eller historia, så finns det något för alla.

I den här artikeln har vi samlat tips på museernas nya utställningar runtom i landet. Välj din favorit bland höstens utställningsutbud och fyll din vardag med upplevelser!

Med Museikortet (74 €) får du tillträde till närmare 350 museer runtom i Finland. Bekanta dig med museerna och aktuella utställningar samt hitta idéer för resor inom landet i Museikortets restips.

Köp ett Museikort

Med kulturförmåner köper du händigt ett nytt Museikort eller förlänger ditt nuvarande korts giltighetstid i Museikortets webbutik. Betalningsmetoderna i Museikortets webbutik är Smartum-saldo, Edenred-kort, ePassi och Eazybreak. Läs mer om kulturförmånerna >


Bekanta dig med Museikortets utställningstips runt om i Finland:Hans Op de Beeck: Den tysta paraden (Amos Rex)

Hans Op de Beeck: Den tysta paraden

Amos Rex, Helsinki | 21.9.2022–26.2.2023

Hans Op de Beecks hypnotiska värld tar över Amos Rex när Den tysta paraden öppnar i september 2022. Den belgiske konstnären skapar ett nytt slags uppslukande och omvälvande installationer, där han inbjuder betraktaren att fundera över vardagsögonblick lika väl som existentiella frågor kring varför vi finns till. Läs mer ->Collection Kakkonen (EMMA).

Collection Kakkonen

EMMA - Esbo Moderna konsmuseet i Esbo | 10.11.2022–

Collection Kakkonen presenterar kommerserådet Kyösti Kakkonens omfattande samling av design och konst i nya lokaler i EMMA i utställningscentret WeeGee. De cirka 1300 verk som deponerats på EMMA fokuserar på kärnan i samlingen: finsk keramik och finskt glas. Läs mer >Villa Gyllenberg.

I tiden. Samling Ane Gyllenberg

Villa Gyllenberg, Helsingfors | 15.10.2022–26.3.2023

Utställningen I tiden. Samling Ane Gyllenberg presenterar Villa Gyllenbergs inredning och konstsamling i ljuset av sin tids stilideal och öppnar upp fönster till tre tidsperioder. 1930-talets flotta inredning med religiösa och antika föremål och äldre konst leder utställningsbesökaren på en tidsresa till förgångna tider. På 1940–50-talen fanns det ett behov av att skapa ett narrativ om finsk konst och kultur, vilket även satte sin prägel på den gyllenbergska konstsamlingen. Samtidigt samlade Ane Gyllenberg verk av internationellt orienterade kvinnliga konstnärer. På 1960-talet slog modernismen igenom såväl i inredningen som i konstsamlandet. Läs mer ->Viggo Wallensköld (HAM Helsingfors konstmuseum)


Viggo Wallensköld

HAM Helsingfors konstmuseum, Helsingfors | 9.9.2022–12.3.2023

HAM:s utställning utgör ett tvärsnitt av Viggo Wallenskölds omfattande produktion. Viggo Wallensköld (f. 1969) beskriver ofta enskilda människor som är fysiskt olika och avvikande till sitt väsen. Gestalterna består av kombinationer av olika åldrar, kön, historiska tidsperioder, samhällsklasser eller till och med av maskiner eller gravvårdar. I de fiktiva figurerna finns något bekant, men också något sällsynt och särpräglat. Läs mer ->Materiens poesi – Eila Hiltunen 100 år (Dridrichsens konstmuseum)

Materiens poesi – Eila Hiltunen 100 år

Didrichsens konstmuseum, Helsingfors | 10.9.2022–29.1.2023

Utställningen presenterar Eila Hiltunens karriär från 1940-talet till början av 2000-talet. Hiltunen uttryckte en gång att en skulptör är en "materiens poet". Materia, olika material och deras ytbehandlingar framträder i en skulptur och förmedlar skaparens vision. Hiltunens produktion omfattar både figurativa och abstrakta verk. Centrala teman i utställningen är intrycket av rörelse, som Hiltunen hanterade suveränt till exempel i sina dansande figurer, och de former av tillväxt och blomstring som återkommer i naturen. Läs mer ->Tapio Wirkkala – Form (EMMA).

Tapio Wirkkala – Form

EMMA - Esbo Moderna konsmuseet i Esbo | 5.10.2022–6.10.2024

Form är en utställning med Tapio Wirkkalas skulpturer och om det skulpturala i hans formspråk. I de skulpturer och föremål av Wirkkala som visas upprepas ofta samma former. Wirkkalas formspråk varierade beroende på skalan, materialet och användningsändamålet, men karakteristiskt för det var alltid en fortlöpande utveckling av form- och rörelseteman. Utgångspunkten låg ofta i ett motiv med anknytning till naturen, men inte repeterat som sådant. Wirkkala var i stället särskilt intresserad av den ständiga rörelsen och förändringen i naturens former. Läs mer >Myternas symfoni (Finnish Music Hall of Fame).

Myternas symfoni

Finnish Music Hall of Fame, Helsinki | 1.11.2022–12.3.2023

Musiken och glaset – de två livslånga kärlekar för konstnären och formgivaren Kjell Engman samlas ihop i Musikmuseet Fames temporära utställning Myternas symfoni. När Engman nu förenar dessa element i sin mytiska glasorkester är det en dröm som förverkligas — en klingande, fantasisprudlande, glädjefull konsekvens av hans fyrtiofemåriga karriär som glaskonstnär. Utställningen omfattar unika och färgrika glasinstrument i naturlig storlek samt en video- och ljudinstallation som kompletterar glasets berättelse. Läs mer >Robert F. Kennedys sista resa – ett delat minne (Finlands Fotografiska Museum)

Robert F. Kennedys sista resa – ett delat minne

Finlands Fotografiska Museum, Helsingfors | 16.9.2022–8.1.2023

Utställningen för oss till 1960-talets USA, till en bestämd tidpunkt och plats i historien. Den påminner oss om fotografiets ställning som instrument för minnen och för att minnas kollektivt. Läs mer >Kuvateksti

Under körsbärsträdet — Japanska träsnitt

Konstmuseet Sinebrychoff, Helsingfors | 6.10.2022–15.1.2023

Konstmuseet Sinebrychoffs utställning utforskar träsnittens teman och kulturella bakgrund. Träsnittens värld och stämning följs upp med japanska föremål. Största delen av utställningens träsnitt är daterade till Edo-perioden (1600–1868) då kontakterna med yttervärlden var begränsade och det särpräglade kulturlivet kunde utvecklas fritt. Läs mer ->På spaning efter nutiden (EMMA – Esbo Moderna konstmuseet)

På spaning efter nutiden

EMMA - Esbo Moderna konsmuseet | 27.8.2022–15.1.2023

På spaning efter nutiden är en omfattande och internationell utställning med samtidskonst som fördjupar sig i vår teknologipräglade verklighet och teknologins inverkan på vem vi är. Utställningen tar upp konstens, teknologins och naturens mångbottnade växelverkan. Dess namn, På spaning efter nutiden, är en referens till Olavi Paavolainens essäsamling (på finska Nykyaikaa etsimässä, 1929), där han diskuterar den moderna människans upplevelse och identitet i en snabbt föränderlig tid. Den första På spaning efter nutiden-utställningen sågs på EMMA år 2016. Läs mer ->Akseli Gallen-Kallela – Vardag och inspiration (Gallen-Kallela Museet).

Akseli Gallen-Kallela – Vardag och inspiration

Gallen-Kallela Museet, Esbo | 17.9.2022–26.2.2023

Målningar, skisser och föremål bjuder in till närmare granskning, till att iaktta detaljer i naturen och viktiga vardagliga ögonblick. Utställningen utgår från Gallen-Kallela Museets egen samling. Samlingens särdrag är det nära och personliga förhållandet till konstnären och hans liv. Läs mer ->
Artificiell Intelligens – Me, Myself & AI (Finlands vetenskapscenter Heureka)

Artificiell Intelligens – Me, Myself & AI

Heureka, Finlands vetenskapscenter, Vanda | 22.6.2022–

På Heurekas nya utställning granskas artificiell intelligens med utgångspunkt i människan. I bakgrunden av utställningen AI för mig löper en berättelse om Forskaren, som arbetar med artificiell intelligens. Publiken besöker Forskarens hem, gård och verkstad. Läs mer ->


På era platser, färdiga, GÅ!

Vanda stadsmuseum, Vanda| 14.9.2022–13.8.2023

På era platser, färdiga, GÅ! Nu går startskottet för idrottsutställningen. Längsmed vägen får du ta del av barn- och ungdomsidrotten i Vanda. Hur tänds gnistan, hur hittar du din egen gren? Vad är laganda för något, och vilka minnen hänger samman med träningar och turneringar? Och hur känns segerns sötma – eller ett svidande nederlag? Utställningen får dig också att fundera över hur det känns om allt inte går som smort. Läs mer ->Kompasskurs norr – Verk ur Wihuris stiftelses samling (Museet för Nutidskonst Kiasma).

Kompasskurs norr – Verk ur Wihuris stiftelses samling 

Museet för Nutidskonst Kiasma, Helsinki | 7.10.2022–2.4.2023

Jenny och Antti Wihuris stiftelses konstsamling som donerats till Rovaniemi stad är en av de mest betydande samlingarna av samtidskonst i Finland. Samlingen som omfattar mer än 3400 verk ger en mycket bred bild av den finska samtidskosten, från 1960-talet till idag. Den kommande utställningen på Kiasma ger en omfattande presentation av samlingen, men alldeles särskilt lyfter utställningen fram verk av konstnärer som är bosatta i eller arbetar i Norra Finland. Läs mer ->Djupa rörelser - den finländska nutidsdansens internationella historia (Teatermuseet).

Djupa rörelser - den finländska nutidsdansens internationella historia

Teatermuseet, Helsingfors | 3.11.2021–8.1.2023

I utställningen Djupa rörelser bekantar vi oss med den finländska moderna dansens intressanta internationella historia från början av 1900-talet ända till 2000-talet. Dansen i Finland har alltid varit internationell. Konstnärerna har sökt utbildning, försörjning, inspiration och samarbete i utlandet. Å andra sidan har utländska lärare, grupper och koreografer flitigt besökt Finland.

Hur har danskonstnärens arbetshistoria sett ut? Vilka olika influenser har varit närvarande i den finländska danskonsten? Hurudan har den djupa rörelsen varit under olika tider? Läs mer ->Emotions Faced (Sibeliusmuseum)

Emotions Faced

Sibeliusmuseum, Åbo | 15.9.–16.10.2022

Under hösten visas bildkonstnär Tinni Snåres utställning Emotions Faced i Sibeliusmuseums konsertsal. Tinni Snåre är en konstnär från Pargas, Finland. Hennes verk har beskrivits som ”mycket personliga, känsliga och med en gnutta snäll graffiti”. Snåre arbetar mestadels med akrylfärg och kol, men även med olika kalkmålfärgsblandningar. Läs mer ->Greta Hallfors-Sipilä & Sulho Sipilä (Åbo konstmuseum).

Greta Hällfors-Sipilä & Sulho Sipilä

Åbo konstmuseum, Åbo | 16.9.–15.1.2023

Greta Hällfors-Sipilä (1899–1974) och Sulho Sipilä (1895–1949) var två ovanligt fördomsfria konstnärer i 1910-talets Finland. Tidens radikala konstriktningar i Europa bröt med bildkonstens traditionella föreställande form och gav upphov till nya färguttryck. Greta och Sulho kastade sig ivrigt in i dessa experiment. Deras gemensamma liv och konst är ett fascinerande ämne som väcker många frågor. Verken förmedlar livsglädje och samtidigt också ensamhet och melankoli. Utställningen presenterar konstnärsparets konst och liv från 1910- till 1940-talet med cirka 60 verk från olika samlingar. Läs mer ->Marjolijn Dijkman: Depth of Discharge (Åbo Konstmuseum).

Marjolijn Dijkman: Depth of Discharge

Åbo konstmuseum, Åbo | 16.9.2022–13.11.2022

Den immersiva filmen Depth of Discharge (2021) transformerar den förföriska och fascinerande magin från föreställningarna på 1700-talets upplysningstid till en abstrakt studie kring nio olika elmätningsenheter och deras rötter. Läs mer ->Slutet=Början – från industri till konst i Fiskars bruk (Fiskars museum).

Slutet=Början – från industri till konst i Fiskars bruk

Fiskars museum, Raseborg | 1.6.2022–30.4.2024

Hur blev Fiskars ett konstnärs- och hantverkssamhälle? När lades den industriella verksamheten ned i bruket? Har de orangea saxarna någonsin tillverkats i Fiskars? Utställningen presenterar Fiskars närhistoria från 1950- till 1990-talet, då brukets industriella verksamhet slocknade och bruket fylldes av hantverkare. Läs mer ->
You’ve Changed - Jennifer Lipkin & Svetlana Bogatcheva + Jan Lehmus & NAOWAO (Vasa Konsthall).

You’ve Changed - Jennifer Lipkin & Svetlana Bogatcheva + Jan Lehmus & NAOWAO

Vasa konsthall, Vasa | 20.8.–30.10.2022

Utställningen ”You’ve Changed” undersöker skapandet i en värld av förändring. Den påminner oss om konstens transformativa kraft och dess förmåga att agera som källa till entusiasm, stabilitet, syfte och framtidstro. Utställningshelheten baserar sig på konstnärerna Svetlana Bogatchevas och Jennifer Lipkins konversationer under pandemi-våren 2021. Läs mer ->Tyko Sallinen: Lördagskväll, 1920, olja på duk. Foto: Mikko Lehtimäki (Tikanojas konsthem).

Nyanser från 1920-talspaletten

Tikanojas konsthem, Vaasa 16.9.2022–19.11.2023

I Tikanojas konsthems första våning öppnas utställningen Nyanser på 1920-talspaletten som är sammanställd ur konsthemmets egen samling. Tidperiodens färguttryck introduceras genom valda konstverk. Användningen av de naturnära färger som vunnit popularitet i vår bildkonst på 1910-talet fortsatte under följande decennium. Brutna färger ansåg man som ”finska”. Det fanns många tidstypiska verk i Frithjof Tikanojas samling, men också några som var mera exceptionella med avseende på sitt färguttryck. Läs mer ->Diskussionspark (Lönnströms Konstmuseum).

Diskussionspark

Lönnströms Konstmuseum, Rauma | 12.9.2020–31.12.2024

Diskussionspark är ett samtidskonstprojekt av Lönnströms konstmuseum, initierat av konstnärsduon Tellervo Kalleinen och Oliver Kochta-Kalleinen. Parken är öppen för alla: där kan man vistas, njuta av planteringarna, grilla över öppen eld eller tävla med käpphäst. Kom med och pröva! Läs mer ->


Berätta för dina vänner!

  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • WhatsApp