Avainlukuja Museokortista: 300 000 korttia, kaikkien aikojen museoennätykset rikottu

Museoiden pääsylipputulot (kertaliput + Museokortti-käynnit) ovat kasvaneet 71% ja kävijämäärät 32% vuosina 2014-2018.

Museokortti on yhteislippu 300 museoon. Nähtävää riittää Ahvenanmaalta Inariin.

Museokortti tuotiin markkinoille toukokuussa 2015. Museokortin on hankkinut jo 300 000 suomalaista ja kortteja voimassa tällä hetkellä yli 200 000. Museoiden ja Museokortin suosio kasvoi entisestään viime vuonna. Kortilla vierailtiin museoissa lähes 1,4 miljoonaa kertaa, joka on 43 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Museokorttien myynti kasvoi viidenneksellä (20% kasvu) edellisvuodesta.

Missionamme on auttaa ihmisiä käyttämään kulttuuria ja auttaa museoita menestymään. Perustamisvaiheessa järjestelmän erityisiksi tavoitteiksi asetettiin:

 1. Kasvattaa museoiden kävijämääriä ja innostaa ihmiset käyttämään kulttuuria
 2. Mahdollistaa museoiden yhteismarkkinointi, tuoda museot esille uudella tavalla
 3. Kasvattaa museoiden yhteenlaskettuja tuloja (pääsyliput ja oheispalvelut, esim. museokaupat ja kahvilat)

Tavoitteiden saavuttamisessa on kaikkien mittareiden perusteella onnistuttu erinomaisesti. Aalto-yliopiston tutkijoiden laaja tutkimus (2019) osoittaa, että Museokortin hyödyt museoille ovat yksiselitteisiä.

Museokortti muuttaa — ja on muuttanut! — museoiden käyttökulttuuria. Kun henkilö saa käyttöönsä Museokortin, hänen museokäyntinsä keskimäärin kolminkertaistuvat aiempaan verrattuna. Kynnys poiketa museoon on madaltunut, piipahtamiset lisääntyneet. Myös aiemmin museoista kiinnostumattomat henkilöt ovat ryhtyneet museopalvelujen aktiivikäyttäjiksi.

Museokortin olemassaoloaikana ts. vertailuvuoden 2014 jälkeen tapahtunutta:

 • Museot ovat tehneet kaikkien aikojen kävijäennätyksen kolmena peräkkäisenä vuonna (2016: 6,6 miljoonaa, 2017: 7,0 miljoonaa, 2018: 7,1 miljoonaa) ja erittäin todennäköisesti jälleen vuonna 2019. Museoviraston tilastot vuodelta 2019 eivät vielä ole valmistuneet.
 • Museoiden yhteenlasketut (Museokortti-palautukset ja kertalippujen myyntitulot) pääsylipputulot ovat kasvaneet 71%, kävijämäärät 32%Pääsylipputulojen kävijämääriä voimakkaampi kasvu selittyy sillä, että Museokortti kasvattaa nimenomaan maksullisten museokäyntien määrää. Aiemmin noin puolet museokäynneistä on ollut ilmaiskäyntejä.

Museossa vieraillaan useimmiten yhden tai useamman henkilön seurassa. Museokortin hankkineet houkuttelevat museokierrokselle kortittomia tuttaviaan ja näin Museokortti kasvattaa myös kertalippujen myyntiä, joka sekin on kasvanut vertailukaudella 2014-2018 ilahduttavasti noin 18%.

Kasvaneet kävijämäärät tarkoittavat myös kasvaneita oheispalvelutuloja (kahvilat, ravintolat, museokaupat). Aalto-yliopiston tutkijoiden mukaan Museokortin omistaja käyttää tai on halukas käyttämään noin 10€ oheispalveluihin jokaisen museokäynnin yhteydessä.

Museokortin myyntitulot palautetaan museoille kävijämäärien perusteella ja osuus tuloista käytetään museoiden yhteismarkkinointiin sekä järjestelmän ylläpito- ja kehityskuluihin. Perustamiseen ei ole käytetty julkista rahaa.

Museokortti-toiminnasta vastaa FMA Creations Oy, joka on kokonaan Suomen museoliitto ry:n (museoiden etujärjestö) omistama. Järjestelmällä ei ole museoalan ulkopuolisia edunsaajia.

AVAINLUKUJA:

 • Museokortti käyttöön 5.5.2015
 • Järjestelmässä 300 kulttuurihistoriallista ja taidemuseota kaikkialla Suomessa
 • 81% kaikista suomalaisista tuntee Museokortin (Lähde: Taloustutkimus 12/2017)
 • 300 000 valmistettua Museokorttia (6/2019)
 • Asiakastyytyväisyys 4,9 (asteikko 1-5)
 • Museoiden yhteenlasketut pääsylipputulot 2014-2018 +71% (Lähde: Museoviraston museotilasto)
 • Museoiden yhteenlasketut kävijämäärät 2014-2018 +32% (Lähde: Museoviraston museotilasto)

Lisätietoja:
Seppo Honkanen
kehitysjohtaja
040 833 90 59
etunimi.sukunimi@museot.fi
seppohonkanen.fi
 • Facebook
 • Twitter