Museum

K.H.Renlunds museum, Museikvarteret

I Museikvarteret finns tre museibygnader, Pedagogiet (1696), Lassanderska huset (1748) och Utställningshallen (1818).

Ei Museokortti-museo

I Museikvarteret finns tre museibygnader, Pedagogiet (1696), Lassanderska huset (1748) och Utställningshallen (1818). I pedagogiet finns en nutida folkkonst utställning ur Dallmeier- och ITE-museets samlingar. I Lassanderska huset berättas om en borgarfamiljs liv i 1700-talets Karleby. I utställningshallen temporära utställningar.

Berätta för dina vänner!

Print version

Museets kontaktuppgifter

K.H.Renlunds museum, Museikvarteret
Pitkänsillankatu 28, 67100 Kokkola

040 8065 164

Museets hemsida

Inträdesavgifter

Ei Museokortti-museo

llmainen sisäänpääsy / Fritt inträde / Free entry

Öppet

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti valtion ja kuntien museot ovat suljettuina 13. huhtikuuta saakka. Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden suositellaan toimivan samoin.

Guidningar

guidning enligt överenskommelse 044-7809477

.