23.12.2021

Har du ftt ett Museikort som gva? Gr s hr

Museikortet r din intrdesbiljett till ver 300 museer frn land till Enare. Kortet gller i ett r rknat frn den dag kortet anvnts frsta gngen. Bild: Ella Karttunen / Museikortet.

Registrera dig eller kombinera dina kort senast den 31 december 2021, så får du en extra månad (12+1 månader)! Giltighetstiden för ditt nya Museikort börjar vid det första museibesöket.

1. Börja med att registrera dig som användare av Museikortet – gör det nu genast

Registrera dig som användare av Museikortet nu: Museot.fi/registrering. Du hittar ditt kundnummer på ditt gåvo-Museikort av kartong, i din digitala gåva som kommit per e-post eller sms eller i följebrevet från biljettjänsten.

Registrera dig, så kommer ditt egentliga Museikort till den postadress du uppgett inom 1–3 veckor. Korten tillverkas och skickas automatiskt utifrån de uppgifter du har angett. Därför kan användarens namn inte ändras i efterhand. Den exakta tidpunkten då du får ditt kort beror på posten.

2. Jag fick ett nytt kort som gåva, men jag har redan ett Museikort. Vad ska jag göra?

Du kan slå ihop ditt gamla Museikort med det nya kortets giltighetstid. Du kan kombinera korten via Museikortets kundsidor, i Museikort-appen eller på ett museum. När du kombinerar korten förlängs giltighetstiden för ditt befintliga kort med det nya kortets giltighetstid. Om giltighetstiden för ditt Museikort gått ut börjar den nya giltighetstiden när du kombinerar korten.

Så här kombinerar du korten via nätet:

1. Gå till Museot.fi/kundsidan. Logga in med användaruppgifterna för ditt befintliga Museikort.

2. Välj ”Kombinera kort” och ange kundnumret för ditt nya kort. Det nya, oanvända kortets giltighetstid läggs till på ditt befintliga kort.

Du kan också kombinera dina kort via Museikort-appen.

Museikortet måste vara helt oanvänt (inga inloggningar eller museibesök) för att dess kundnummer ska kunna kombineras med ett kort som redan är i bruk. Efter att ett nytt kundnummer kopplats till kortet blir det överflödiga numret ogiltigt och kan inte användas för inträde till Museer. Du kan inte kombinera två Museikort som båda är i användning.

Om du vill kan du också ge ditt oanvända Museikort exempelvis till din partner eller en vän, som registrerar sig som användare. Det här är möjligt eftersom ett kort som köpts som gåva inte gäller endast för en viss person innan användaren har registrerat sig.

3. När börjar giltighetstiden för Museikortet som jag fått som gåva?

Giltighetstiden för ditt nya Museikort börjar vid det första museibesöket. Gåvokortet aktiveras först när du för första gången använder det för att besöka ett museum. Museikortets giltighetstid förbrukas inte innan du gjort ett museibesök, så tidpunkten för registreringen påverkar inte Museikortets giltighetstid.

Om du kombinerar kortet med ett befintligt kort börjar giltighetstiden inte vid det första besöket (se punkt 2.).

4. Kan jag genast besöka ett museum med Museikortet som jag fått?

Ja, du kan genast besöka över 300 museer med kundnumret på din gåva. Registrera dig som användare nu, så att ditt kundnummer förblir i kraft och du får ditt egentliga Museikort av plast per post.

Innan plastkortet kommer kan du använda kundnummer vid museibesök. Du kan också använda Museikort-appen som din personliga inträdesbiljett genom att lägga till kundnummer och ett porträtt av dig själv i appen. Om du använder endast kundnumret vid museibesök bör du vara beredd på att bevisa din identitet. Giltighetstiden börjar vid ditt första museibesök, så den förbrukas inte innan du börjat använda kortet.

5. Hur förnyar jag mitt Museikort?

Du kan förlänga giltighetstiden för ditt Museikort när som helst via Museikortets kundsidor, i appen eller på något av de museer där Museikortet gäller. När du förnyar kortet under giltighetstiden kostar en förlängning på 12 månader 68 € enligt prislistan för år 2021. Det kostar 72 € att förnya ett kort som har gått ut. Det lönar sig att förlänga Museikortets giltighetstid innan det går ut.

När du förnyar kortet flyttas den sista giltighetsdagen framåt med ett år. Om ditt befintliga kort har gått ut börjar den nya giltighetstiden när du förnyar det.


Vanliga frågor >Berätta för dina vänner!

  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • WhatsApp