Utställning
 Inträde med Museikortet
 

Beröring: Saastamoinenstiftelsens samlingsutställning

EMMA - Esbo Moderna konsmuseet i Esbo, Espoo

  • 19.11.2014–19.3.2030

Beröring är Saastamoinenstiftelsens förnyade samlingsutställning. Utställningen består av tre delar och huvudtemat är mänsklighet.

 

Utställningen förnyas bland annat genom införskaffande av nya konstverk.

Utställningens första del, Människa, rum och möt, behandlar upplevelsen av och interaktionen med konst, med fokus på mötet med konsten, dvs. kommunikationen mellan verket och mottagaren. Vid konstverket möts den verklighet som konstnären har skapat och tittarens egen verklighet. I den här specifika interaktiva situationen föds närvaro och en upplevelse av mänsklighet.

Utställningens andra del, Människa, identitet och kropp, fördjupar sig i mänsklighetens grundfrågor. I den här delen granskas bildkonstens sätt att återge identitet, kroppslighet och människans förhållande till historien och minnen. Fokus ligger även på hur det växande bildflödet i vår kultur inverkar på konstnärernas sätt att återge människan, kroppen och identiteten. Den andra fasen åskådliggör konstens olika möjligheter att utöka och ifrågasätta mänsklighetens begrepp med hjälp av myter och surrealistiska nyanser.

Utställningens trädje del, Människa och makt, betonar människan som social och hierarkisk aktör i gemenskaper, samhällen, globala maktstrukturer och ekosystem. Teman som framhålls är maktförhållanden och maktmekanismer men även värderingar, moralbegrepp och föreställningar, vilka definierar individens handlingsmönster och ställning i förhållande till andra människor, levande varelser och som en del av naturens system.

Som kuratorer för utställningens olika delar fungerar Pilvi Kalhama, Päivi Karttunen och Henna Paunu.


Konstnärer i den första delen, Människa, rum och möte, är:Ville Andersson, Miroslaw Balka, Hans-Christian Berg, Marcus Eek, Eric Freeman, Anne-Karin Furunes, Susanne Gottberg, Tommi Grönlund & Petteri Nisunen, Annika von Hausswolff, Hannaleena Heiska, Pekka Jylhä, Anish Kapoor, Ola Kolehmainen, Leena Luostarinen, Heikki Marila, Ryan McGinness, Leena Nio, David Nash, Mimmo Paladino, Jaume Plensa, Pauno Pohjolainen, Aurora Reinhard, Heli Rekula, Nina Roos, Janne Räisänen, Mari Sunna, Anna Tuori och Marianna Uutinen.

I utställningens andra del, Människa, identitet och kropp, presenteras verk av följande konstnärer: Maija Albrecht, Alice Anderson, Ville Andersson, Francesco Clemente, Enzo Cucchi, Olafur Eliasson, Carolus Enckell, Anne-Karin Furunes, Outi Heiskanen, Emma Helle, Jenni Hiltunen, Irmeli Hulkko, IC-98, Petra Innanen, Chantal Joffe, Ulla Jokisalo, Jukka Korkeila, Anne Koskinen, Matti Kujasalo, Hannele Kylänpää, Juhani Linnovaara, Sami Lukkarinen, Jason Martin, Elina Merenmies, Annette Messager, Rauha Mäkilä, Jussi Niva, Julian Opie, Meret Oppenheim, Anna Retulainen, Janne Räisänen, Hanna Saarikoski, Mari Sunna, Jaakko Tornberg, Katja Tukiainen, Anu Tuominen, Pauliina Turakka Purhonen och Risto Vilhunen.

Konstnärer i den tredje delen, Människa och makt, är: Eino Ahonen, Kari Cavén, Ina Colliander, Erno Enkenberg, Anna Estarriola, Radoslaw Gryta, João Maria Gusmão & Pedro Paiva, Kaisaleena Halinen, Tiina Heiska, Sasha Huber, Martti Jämsä, Kaarina Kaikkonen, Ismo Kajander, Anne Koskinen, Markus Kåhre, Maija Luutonen, Jarmo Mäkilä, Jaakko Niemelä, Inka Nieminen, Nelli Palomäki, Matti Saanio, Stiina Saaristo, Jyrki Siukonen, Minna Suoniemi, Henry Wuorila-Stenberg och Jukka Vikberg.

Berätta för dina vänner!

Museets kontaktuppgifter

EMMA - Esbo Moderna konsmuseet i Esbo
Ahertajantie 5, 02100 Espoo

043 827 0941

Museets hemsida

Inträdesavgifter

Inträde med Museikortet
Inträde med Museikortet

12/10/0 €

Betalningssätt

Näyttelykeskus WeeGee hyväksymät maksuvälineet: Smartum kulttuuriseteli (vuoden 2020 loppuun asti), SmartumPay, Smartum-maksukortti, Virikeseteli (vuoden 2020 loppuun asti), Edenred-mobiilimaksu, Edenred-kortti, ePassi, EazyBreak.

öppet

Må  Stängd
Ti 11:00-17:00
On 11:00-19:00
Tu 11:00-19:00
Fr 11:00-19:00
Lö 11:00-17:00
Sö 11:00-17:00

Gratis inträde fredagar kl. 17-19. Information om öppetider helgdagar på EMMAs websida.