Finlands Fotografiska Museum

5.12.2018–24.2.2019 NÄYTTELY/TAPAHTUMA PÄÄTTYNYT

 Inträde med Museikortet
Utställning

Marja Helander, Harri Pälviranta och Kari Soinio : Arvingar till ett ideal

Arvingar till ett ideal går på djupet med de värden och normer som medierna, det moderna samhället och det egna andliga arvet upprätthåller och förmedlar.

Marja Helander, Harri Pälviranta och Kari Soinio är tre av den långa linjens fotokonstnärer. Var och en av de tre konstnärerna har under sin karriär placerat sig själva i sina verk, som material i sin egen konst. Med sin egen kropp som objekt har konstnärerna behandlat såväl sociala som mycket privata teman. Åldern och åren har också medfört barmhärtighet och ”mildhet i framställningen av livet” i de kritiskt tänkande konstnärernas verk.

Arvingar till ett ideal går på djupet med de värden och normer som medierna, det moderna samhället och det egna andliga arvet upprätthåller och förmedlar. Konstnärerna betraktar från sina egna utgångspunkter de ideal som styr oss och möter också utmaningarna i att bryta de ordlösa reglerna: kan vi göra något åt de krafter som bestämmer våra liv? Och vad står vi helt blinda inför i vår egen omgivning?

Utställningen är ett resultat av en kollektiv arbetsprocess konstnärerna emellan och verken på utställningen visas till största delen för första gången.


Marja Helander (f. 1965) är en samisk foto- och videokonstnär, som i sina verk bland annat har behandlat sin identitet mellan den samiska och den finska kulturen. Hon använder också humor i sina verk när hon betraktar konflikten mellan den traditionella samiska livsstilen och det moderna samhället. I sin senaste produktion koncentrerar sig Helander på att avbilda de dystra postkolonialistiska landskapen i Sameland. Balansen mellan politiskhet och öppna tolkningar är viktig för henne. Helanders färska kortfilm Eatnanvuloš lottit (Inne i jorden fåglar) vann Risto Jarva-priset 2018. Helander examinerades som konstmålare vid Konstinstitutet i Lahtis och senare som magister vid Konstindustriella högskolan 1999.

Harri Pälviranta (f. 1971) är en konstnär och fri forskare, född i Tammerfors, som numera bor i Helsingfors. De centrala temana i hans verk, som bygger på fotografier, har varit våld och maskulinitet i deras många olika former. Pälvirantas arbeten förenas av en tematisk kontinuitet, men den visuella karaktären i hans arbete visar mycket experimentlust samt nyfikenhet i fråga om material. Hans grepp präglas av ett branschöverskridande intresse. Pälviranta har avlagt examen som konstdoktor vid Aalto-universitetet. Pälviranta kombinerar ofta ett forskningsmässigt grepp med ett konstnärligt, men understryker att av de här två ger den konstnärliga presentationen ett mer berörande intryck av verkligheten.

Kari Soinio (f. 1962) är en fotokonstnär från Helsingfors, som är känd i synnerhet för sina verk som behandlar kön, kroppslighet och manlig identitet. Ett annat centralt tema hos Soinio är landskapet, vars ställning som symbol för och byggare av en kulturellt laddad identitet förlänar det en särskild betydelse som föremål för hans uppmärksamhet. Soinio har grundligt satt sig in i problematiken kring iakttagelse och framställning med oskärpan som hjälpmedel både i sina landskapsbilder och i sin produktion av mansbilder som grundar sig på självporträtt. Fotografiets form och struktur samt de olika sätten att framställa det intresserar Soinio. Han har upprepade gånger brutit mot reglerna för det vinkelräta och tvådimensionella i ett fotoverk och utmanar gärna konventionerna för hur ett fotografi ska presenteras.


Tack: Alfred Kordelinin säätiö, Koneen Säätiö, Majaoja-säätiö, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Kulttuurirahasto, Taiteen edistämiskeskus.

Berätta för dina vänner!

Print version

Voit ostaa Museokortin tästä museokohteesta tai verkosta

Museets kontaktuppgifter

Finlands Fotografiska Museum
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G, 00180 Helsinki

(09) 6866 3621

Museets hemsida

Inträdesavgifter

Inträde med Museikortet
Inträde med Museikortet

10/5/0 €. Museokortilla ilmainen sisäänpääsy.

Betalningssätt

käteinen, kaikki yleisimmät pankki- ja luottokortit, Museokortti, kulttuurisetelit

 • facebook
 • twitter
 • instagram

Öppet

Må Stängd
Ti 11:00-18:00
On 11:00-20:00
Tu 11:00-18:00
Fr 11:00-18:00
Lö 11:00-18:00
Sö 11:00-18:00

Näyttelyn tekstit kielillä

MUSEER NÄRA MÅLET

 • Teatermuseet
   
   

  Teatermuseet

  Teatermuseets utställningar tar besökarna med till teatern och dess bakre utrymmen för att se och uppleva vad...

   
 • Designmuseet
   
   

  Designmuseet

  Museet som är internationellt uppskattat är ett riksomfattande specialmuseum för finsk design.

   
 • Hotell- och restaurangmuseet
   
   

  Hotell- och restaurangmuseet

  Hotell- och restaurangmuseet är ett specialmuseum för hotell- och restaurangbranschen, turismen och finländsk...

   
 • Helsingfors stadsmuseum, Villa Hagasund
   
   

  Helsingfors stadsmuseum, Villa Hagasund

  Den charmfulla Villa Hagasund är belägen intill Finlandiahuset nära Tölöviken.

   
 • Nationalmuseum
   
   

  Nationalmuseum

  Finlands historia från förhistoria till nutid.

   
 • HAM Helsingfors konstmuseum
   
   

  HAM Helsingfors konstmuseum

  Helsingfors konstmuseum HAM förvaltar helsingforsarnas egen konstsamling som innehåller över 9 000 konstverk.

   
 • Konstmuseet Sinebrychoff
   
   

  Konstmuseet Sinebrychoff

  Värdefull konst i bryggeriägärens hem.

   
 • Amos Rex
   
   

  Amos Rex

  Amos Rex är ett konstmuseum där det förflutna, nutid och framtid möts.

   
 • Helsingfors Konsthall
   
   

  Helsingfors Konsthall

  Samtidskonst och design sedan 1928.

   
 • Museet för Nutidskonst Kiasma
   
   

  Museet för Nutidskonst Kiasma

  Kiasma är nutidskonstens hem och alla är välkomna.

   
 • Konstmuseet Ateneum
   
   

  Konstmuseet Ateneum

  Ateneum är landets mest välkända museum och den finska konstens hem.

   
 • Naturhistoriska Centralmuseet, Naturhistoriska museet
   
   

  Naturhistoriska Centralmuseet, Naturhistoriska museet

  Utställningarna på naturhistoriska museet berättar om naturens mångflad i Finland och i den övriga världen.

   
 • Tempelplatsens kyrka
   
   

  Tempelplatsens kyrka