TAKAISIN

 
Museum
Inträde med Museikortet
 

Amos Rex

Mannerheimintie 22-24

Amos Rex är ett konstmuseum där det förflutna, nutid och framtid möts.

 

I Helsingfors centrum öppnades i slutet av augusti 2018 ett nytt, privat konstmuseum som till sin arkitektur är alldeles unik. Amos Rex består av nya underjordiska utställningsutrymmen, det gamla, år 1936 byggda Glaspalatset och Bio Rex, samt Glaspalatstorget, en böljande evenemangsplats som samtidigt är utställningssalarnas tak.

Amos Rex kärna utgörs av de smidiga, lätt modifierbara utställningssalarna och en verkstad avsedd för barn och unga. Glaspalatsets klassiska biosalong med sina 590 platser kommer att vara ett hem för tvärkonstnärlig verksamhet och många filmfestivaler, men också för regelbunden filmförevisning under veckosluten. På vardagarna kan Bio Rex och dess stämningsfulla aulor hyras för olika tillställningar.

I Amos Rex utställningsprogram ingår det nyaste av den ofta tekniskt experimentella samtidskonsten, 1900-talets modernism och forna kulturer. Amos Rex vill presentera intressant och ambitiös konst med inspiration och livsglädje. Avsikten är att det förflutna, nuet och framtiden ska producera unika upplevelser och överraskande möten under markytan, på marknivå och på filmduken.

Arkitektbyrå JKMM har planerat konstmuseets nya del som har byggts under Glaspalatstorget och omfattar 2170 kvadratmeter flexibla och tekniskt välutrustade utställningssalar. Vid planeringen har utgångspunkten varit att skapa möjligast smidiga utrymmen som kan anpassas enligt den föränderliga konstens behov. I samband med museibygget har den skyddade Glaspalatsbyggnaden renoverats med pietet så att den har återfått sin forna glans.

Som en mötesplats för konst och stadskultur befäster Amos Rex ytterligare Helsingfors stads plats som en tryggt säregen europeisk kulturstad.

Amos Rex föregångare var Amos Andersons konstmuseum på Georgsgatan i Helsingfors. Museet verkade 1965–2017 i mecenaten, tidningsförläggaren Amos Andersons (1878–1961) tidigare hem- och kontorsbyggnad. Amos Rex är ett privat konstmuseum vars byggnadsarbete och verksamhet bekostas av den allmännyttiga Föreningen Konstsamfundet grundad av Amos Anderson.

Berätta för dina vänner!

Museets utställningar

Museets evenemang

Osana kulttuurikierrosta

Museets kontaktuppgifter

Amos Rex
Mannerheimintie 22-24

Museets hemsida

Inträdesavgifter

Inträde med Museikortet
Inträde med Museikortet

20/15/5 €

Betalningssätt

Käteinen sekä kaikki yleisimmät maksukortit.

öppet

Må  11:00-18:00
Ti Stängd
On 11:00-20:00
Tu 11:00-20:00
Fr 11:00-18:00
Lö 11:00-17:00
Sö 11:00-17:00

Biljettkassorna stängs 30 minuter innan museet stänger.

Guidningar

Man kan förhandsboka en Amos Rex visning, en Arkitekturguidning eller en kortare Amos Rex-intro via https:/­/­amosrex.fi/­sv/­boka-ett-besok/­

Workshoppar

Utställningsspecifika verkstäder för vuxna, dagisbarn, lågstadier, högstadier och andra stadiet.

Längd: 1-1,5 h
Språk: finska, svenska, engelska

Noggrannare information: https:/­/­amosrex.fi/­sv/­boka-ett-besok/­