5. Museikortmuséer

5.1. Kommer jag verkligen in på över 300 museer rentav varje dag?

Det finns för tillfället över 300 Museikortmuséer och man kan sticka sig in där hur många gånger som helst. På samma museum kommer man in med ett kort en gång per dag, men rentav varje dag på nytt.

Här hittar du kartan över muséer som omfattas av kortet. Museot.fi-sidans olika sökfunktioner jälper dig att hitta museer, utställningar och evenemang.


5.2. Varför kan man besöka samma Museikortmål endast en gång per dag?

För att undvika missbruk kan man med ett kort besöka samma mål endast en gång per dag. De flesta museer ger sina kunder (även Museikortkunderna) en sticker e.dyl. med vilken man kan besöka museet under den dagen.


5.3. Är flera museer på väg att gå med i Museikortsystemet? Varför är inte alla med?

Ja. Med är över 300 museer i olika delar av Finland, men antalet museimål växer ännu. Systemet är öppet så nya museer kan gå med.

Lägg märke till att museerna beslutar fullständigt självständigt om huruvida de är med i Museikortet. Om ditt eget favoritmuseum inte ännu är ett Museikortmål, lönar det sig att ge en vänlig kundrespons direkt till dem.


5.4. Jag är verksam som assistent för en Museikortanvändare i samband med ett museibesök. Kommer jag också in med samma kort?

Finlands Museiförbund rekommenderar att museibesökares assistenter har fritt inträde till alla de medlemsmuseer som hör till Förbundet.

Praxis varierar dock mellan olika museer, så det lönar sig att kontrollera saken genom att ringa museet eller läsa på museets webbplats före besöket.5.5. Får man med Museikortet rabatt på produkterna i museikaféet eller museishopen?

Målen kan om de så önskar erbjuda Museikortsägarna förmåner. Det lönar sig att fråga om eventuella förmåner vid biljettkassan!

Du kan även läsa mer om förmånerna här.

 

Berätta för dina vänner!