Museikortet är en årslång kulturresa till över 300 museer i Finland

Bege dig ut på en kulturresa! Museikortet (74 €). är din inträdesbiljett till över 320 museer från Åland till Enare. Kortet gäller i ett år räknat från den dag kortet använts första gången. Med Museikortet kan du uppleva Finlands största, viktigaste och mest intressanta museer och lokala skatter. Här finns mycket att se för alla som gillar historia, konst, design, natur, teknik eller ishockey.

Museikortet finns att köpa i alla museers biljettkassor eller i nätbutiken på museot.fi. Kortet kan användas direkt när du köper den i nätbutiken. Kundnumret som skickas som sms och per e-post fungerar som inträdesbiljett direkt. Det gula plastkortet skickas per post inom 3–4 veckor. Du kan även använda Museikortet via appen.

Om du redan har ett Museikort kan du när som helst förlänga giltighetstiden på kundsidan. Förnyelse av Museikort innan det löper ut kostar endast 69 €.


Vanliga frågor


Ett nytt Museikort till dig själv eller i gåva (74€)

Förläng giltighetstiden (69/74€)


”Museikortet är en genialisk uppfinning, för det sänker tröskeln för att titta in också på sådana utställningar man annars inte skulle ta sig till.”

- Helsingin Sanomat, ledare 23.10.2018

 

Berätta för dina vänner!