2. Anvšndningen av Museikortet

2.1. Från och med vilket ögonblick är Museikortet i kraft? Hur vet jag hur länge mitt kort ännu är i kraft?

Det nya Museikortets giltighetstid börjar alltid från det första museibesöket, när det första museibesöket registreras på kortet. Tidpunkten för köpet eller registreringen som användare påverkar inte giltighetstiden, om man inte registrerar ett museibesök på Museikortet genast i samband med köptillfället. Det här gäller också kort som köps som gåva. Med andra ord: Om du köper ett Museikort idag, men besöker ett museum med det först den femte i nästa månad, börjar giltighetstiden från det besöket.

Beakta att när du förnyar ett giltigt Museikort, förflyttas den sista giltighetsdagen för kortet 12 månader framåt. Den nya giltighetstiden på 12 månader för ett kort som inte längre är giltigt inleds dagen då kortet förnyas.

Du kan kontrollera ditt Museikorts giltighetstid i läsaren i museet, på Museikortets kundsida, i Museikortet-appen eller genom att skicka ett avgiftsfritt SMS med texten MUSEO ditt kundnummer till numret 16100. Till exempel MUSEO 123456789101.


2.2. Kommer jag in på ett museum om jag har ett Museikort men har glömt det hemma?

Museikortet ska alltid visas i biljettförsäljningen i samband med museibesök. Om du glömmer det egentliga Museikortet hemma kan du besöka museet med enbart ditt kundnummer, men i detta fall ska du alltid vara beredd på att styrka din identitet med ett identitetsbevis försett med foto. Du kan även ladda ner Museikortet-appen, ansluta ditt kort till appen och använda appen vid museibesök. Mer information om appen finns här och i punkt 8.

Det räcker alltså inte att enbart visa upp ett identitetsbevis eller ditt namn för att besöka museet. I museet ska du alltid visa upp Museikortet, appen (till vilken ditt kundnummer har anslutits) eller ditt kundnummer och identitetsbevis. Vi rekommenderar att du sparar ditt kundnummer som anges på Museikortet exempelvis i din telefon. Du kan även ta ett foto på Museikortet.


2.3. Jag har besökt ett museum med pappkortet eller mitt kundnummer, men nu meddelade museets avläsare att giltighetstiden har gått ut. Vad kan jag göra?

Med ett kundnummer som är oregistrerat kan man besöka museer under två veckors tid med början vid det första besöket. Efter det här måste du registrera dig som användare för att komma in på muséerna som är anslutna till kortet. Registreringen sker här.

Det är även möjligt att ditt korts giltighetstid har upphört. I detta fall kan du förnya ditt kort i samband med ett museibesök, på Museikortets Kundsidor eller i appen.


 

Berätta för dina vänner!