Med Museikortet kopplar du av på mångsidiga evenemang.

Museerna ansvarar för sin egen webbsida på museot.fi och den information de ger om deras utställningar och evenemang. På grund av detta hittar man inte alla uppgifter på svenska.