Sivustoa päivitetään. Tämä on beta-versio. Anna palautetta.

Vanliga frågor


1. Att köpa Museikortet åt sig själv eller som gåva

 

1.1. Var kan jag köpa ett Museikort åt mig själv?

Museikortet kan du köpa åt dig själv på Museikortmålen och i Museikortets nätbutik.

På kortmålet får du ett tillfälligt Museikort, med vars nummer du registrerar dig som användare av Museikortet. På basen av registreringsuppgifterna skickar vi ett plastkort.

När du köper ett Museikort åt dig själv på nätet, gör du registreringen i samband med köpet och vi skickar dig ett plastkort direkt till den adress du angett.

I nätbutiken kan man betala med de vanligaste betalningskorten, via nätbanken eller med Smartum Saldo. Om du vill använda dig av kombinationskortets Debit-sida, hittar du ditt nummer och säkerhetstalet i nedre hörnet av kortets baksida.

 

1.2. Var och hur köper jag Museikortet som gåva?

Museikortet kan du köpa som gåva i vår nätbutik och på Museikortmålen. Du kan på en gång köpa precis så många gåvo-Museikort som du vill.

 På Museikortmålen kan du betala för gåvan kontant eller med kort och i vår nätbutik går som betalningssätt betalkort och nätbankbetalning. Tilläggsuppgifter om Museikortet i gåvobruk hittar du här!

I Museikortets nätbutik är det möjligt att köpa gåvan antingen i form av ett gåvokuvert som postas eller som digital gåva som sändes som email och textmeddelande till gåvomottagaren. Den digitala gåvans leveransdatum väljer du själv och i epostmeddelandet kan du också bifoga hälsningar eller gratulationer till gåvomottagaren.

På Museikortmålen får du ett tillfälligt Museikort som du kan ge i gåva åt vem du vill.

 

1.3. Finns det ett eget Museikort för barn, studerande eller pensionärer?

Det finns inga särskilda priser som riktar sig till särskilda

besökargrupper. Ett nytt Museikort kostar 69 euro och att förnya ett kort som är i kraft kostar 64 euro.

 

1.4. Kan jag betala Museikortet med kultur- och rekreationssedlar?

Museikortet kan köpas och förnyas på museimålen med kultur- och rekreationssedlar. Betalningsmöjligheten beror emellertid på kortmålen och deras linjedragningar, så det är skäl att försäkra sig om saken genom att ringa eller se på det aktuella målets hemsida. Du kommer väl ihåg att kultur- och rekreationssedlarna är personliga.

Museikortet kan också köpas med kultur- och rekreationssedlar på Tiketti. Läs mer om Tikettis betalningsmedel här. Museikortets köpsida å sin sida hittar du här.

 

1.5. Kan jag betala kort med faktura?

Det är möjligt att med faktura betala beställningar på över 10 Museikort. Här kan ett företag eller en förening lätt beställa flera kort och betala beställningen med pappers- eller nätfaktura. Tilläggsuppgifter om företagsbeställningen hittar du här. Om du vill betala förnyandet av flera kort med faktura, ta kontakt med Museikortets kundbetjäning: museokortti@museot.fi eller 044 784 5745 (vardagar kl. 9–12) 

 

1.6 Kan en person som bor utomlands köpa Museikortet?

Ja. De egentliga Museikorten av plast postas endast till finländska postadresser, men på museet kommer man in också med hjälp av kundnumret. Om man inte har någon finländsk varaktig hemadress, kan man också ange adressen till en arbetsplats, en bekant, eller en tillfällig adress där man uppehåller sig minst en månad, märkt med c/o. Skriv c/o i början av adressraden. Om du inte har en sådan här adress i bruk, kan du ta kontakt med Museikortets kundbetjäning.

 

1.7. Vad betyder kampanjkod och hur fungerar den?

En eventuell kampanjkod berättigar till någon slags förmån och den matas in i Kampanjkod-fältet. Kampanjkodens förmåner berör endast nya kunder, som vid registreringen som användare av Museikortet använder koden.  Kampanjkoderna är i kraft endast under en begränsad tid.

Om du har registrerat dig som användare av Museikortet tidigare, om du när du registrerar dig glömmer att använda kampanjkoden eller om du använder dig av en föråldrad kampanjkod, kan förmånen inte föras in på ditt Museikort i efterskott.

 

2 Användningen, förnyandet och kombinerandet av Museikortet

 

2.1. Från och med vilket ögonblick är Museikortet i kraft? Hur vet jag hur länge mitt kort ännu är i kraft?

Det nya Museikortets giltighetstid börjar alltid från det första museibesöket, när det första museibesöket registreras på kortet. Tidpunkten för köpet eller registreringen som användare påverkar inte giltighetstiden, om man inte registrerar ett museibesök på Museikortet genast i samband med köptillfället. Det här gäller också kort som köps som gåva. Med andra ord: Om du köper ett Museikort idag, men besöker ett museum med det först den femte i nästa månad, börjar giltighetstiden från det besöket.

Giltighetstiden för ditt Museikort kan du kontrollera med avläsaren på ett museum, på dina egna kundsidor eller genom att skicka ett avgiftsfritt textmeddelande MUSEO ditt kundnummer till numret 16100. Det vill säga till exempel MUSEO 123456789101.

 

2.2. Kommer jag in på ett museum om jag har ett Museikort men har glömt det hemma?

Om man har glömt det egentliga Museikortet hemma, kan man med enbart kundnumret komma in på ett museum, men med kundnumret måste man alltid vara beredd på att styrka sin identitet genom ett fotoförsett identitetsbevis. Endast att visa upp identitetsbevis eller sitt namn räcker alltså inte för inträde. På museet måste man alltid uppvisa antingen Museikortet eller kundnumret och identitetsbevis. Vi rekommenderar att du sparar Museikortets kundnummer till exempel i telefonen. Ett praktiskt sätt är också att ta en bild av Museikortet.

 

2.3. Jag har besökt ett museum med pappkortet eller mitt kundnummer, men nu meddelade museets avläsare att giltighetstiden har gått ut. Vad kan jag göra?

Med ett kundnummer som är oregistrerat kan man besöka museer under två veckors tid med början vid det första besöket. Efter det här måste du registrera dig som användare för att komma in på kortmålen. Registreringen sker här  Det är också möjligt att ditt korts giltighetstid har gått ut. I det här fallet kan du förnya ditt kort i samband med ett museibesök, eller sedan på dina egna kundsidor.

 

2.4. Vad betyder förnyandet av Museikoret och vad kostar det?

När ett Museikort som är i kraft förnyas, förflyttas dess sista giltighetsdag framåt med 12 månader. Den nya 12 månaders giltigheten för ett kort som redan har gått ut, börjar från dagen för förnyandet. Det lönar sig att förnya Museikortet i tid: förnyandet av ett Museikort som är i kraft kostar endast 64€. Ett föråldrat Museikort, det vill säga ett kort vars giltighetstid redan har gått ut, kostar 69€ att förnya.

 

2.5. Var och hur kan jag förnya Museikortet?

Museikortet kan förnyas på Kundsidan eller på alla kortmål. Du kan förnya ditt kort (det vill säga köpa 12 månaders tilläggstid för det) när som helst, om du så vill ett halvt år innan det går ut. Ett redan föråldrat Museikort kan du också förnya när som helst. Efter förnyandet blir du inte tillsänd ett nytt plastkort, utan den nya giltighetstiden läggs till på det redan existerande kortet. Kampanjkoderna är inte i bruk i situationer då man förnyar.

 

2.6. Hur förnyar jag kortet på nätet?

Förnyandet sker på adressen museot.fi/asiakassivu. Du kommer in på sidan för att registrera dig genom att mata in ditt Museikortnummer och de tilläggsuppgifter du blir ombedd om. Välj sedan ”Förnya ditt Museikort nu”. På kundsidorna kan du betala förnyandet via nätbanken, med de mest allmänna kredit- eller debitkorten och med Smartum Saldo. Det tresiffriga säkerhetstalet för ditt betalkort hittar du på baksidan av ditt betalkort, och om du vill använda kombinationskortets Debit-sida hittar du ditt nummer och säkerhetstalet i nedre kanten av betalkortets baksida. Visa Electron och Maestro-kortets fungerande i samband med nätbetalning beror på din egen banks inställningar. En del av bankerna kan som standardinsättning ha ett val som hindrar dig att betala på nätet med Electron eller Maestro.

Museikortets giltighet uppdateras när betalningen är utförd. Kvittot för betalningen uppdateras samtidigt på kundsidan. Om giltigheten inte uppdateras genast efter förnyandet, logga ut och på nytt in på Kundsidorna.

 

2.7. Hur förnyar jag kortet på museet? Kan jag betala med kultursedlar?

Museikortet kan förnyas på alla kortmål när som helst. Kortet förnyas vid museidisken och giltigheten uppdateras genast. På andra försäljningspunkter (tex. Tiketti)  kan man för närvarande inte förnya kortet.

På kortmålen betalas förnyandet kontant eller med kort. På museimålen kan man också förnya med kultur- och rekreationssedlar. Betalningsmöjligheten beror på kortmålen, så det är skäl att försäkra sig genom att ringa eller titta på målets hemsidor. Du kommer väl ihåg att kultur- och rekreationssedlarna är personliga.

 

2.8. Vad betyder en fortlöpande prenumeration på Museikortet och hur kopplar jag den till kortet?

När du betalar förnyandet av ditt Museikort på nätet med betalningskort kan du samtidigt koppla till det en fortlöpande prenumeration. En fortlöpande prenumeration förnyar ditt kort automatiskt innan giltighetstiden slutar, och samtidigt debiteras förnyandet på ditt betalningskort. På det här sättet är ditt Museikort ständigt i kraft! Du får före det automatiska förnyandet alltid en påminnelse om saken per email, i den händelse att du ändå skulle vilja koppla bort det automatiska förnyandet.

 

2.9. Jag lyckas inte logga in mig på kundsidorna. Vad ska jag göra?

Du loggar väl in på rätt sida? Museikortets kundsida hittas på adressen museot.fi/asiakassivu. Om blanketten fastnar eller om du inte kommer vidare på sidorna lönar det sig att försöka logga in via en annan apparat eller webläsare. Om inte det här heller hjälper kan du kontakta Museikortets kundtjänst: museokortti@museot.fi eller 044 784 5745 (vardagar kl. 9–12). Om du glömmer eller tappar bort ditt lösenord kan du nollställa det genom att klicka på knappen ”Har du glömt ditt lösenord?”.

 

2.10. Vad betyder kombinerandet av korten?

Ett nytt Museikort kan kombineras med ett gammalt. Om du har ett plastkort och till exempel får i gåva ett nytt oanvänt Museikort, kan du kombinera dessa båda kort. Kombinerandet kan du göra antingen på Kundsidan eller vid ett kortmål.  Kombinerandet lägger 12 månader till av giltighetstid till ditt ikraftvarande plastkort.

 

Endast ett fullständigt oanvänt (ingen registrering, inga museibesök) Museikort kan kombineras med ett kort som redan är i kraft. Efter kombinerandet ogiltigförklaras det överlopps kundnumret, och man kan inte använda det som inträdesbiljett på kortmålen. Två Museikort som redan är i bruk kan inte kombineras.

 

3. Att registrera sig som användare av Museikortet

 

3.1. Vad betyder det att registrera sig?

När du registrerar dig som användare av Museikortet sparas dina uppgifter i vårt system. På basen av dessa uppgifter trycker vi och sänder dig ett plastkort försett med ditt namn.

 

3.2. Jag köpte ett Museikort för mig själv i Museot.fi -nätbutiken. Måste jag registrera mig som användare?

De som har införskaffat ett Museikort åt sig själva i nätbutiken behöver inte skilt registrera sig, för de personuppgifter som kommer att finnas på kortet frågas det om redan i samband med köpet.

 

Ägarna till kort som har köpts som gåva i nätbutiken eller som har köpts på ett museum registrerar sig själva på nätet, och på basen av registreringsuppgifterna postar vi det egentliga Museikortet av plast.

 

3.3. Vad betyder kampanjkod och hur fungerar den?

En eventuell kampanjkod berättigar till någon slags förmån eller tilläggstjänst och den matas in i Kampanjkod-fältet.

Kampanjkoderna berör endast nya kunder som använder koden i samband med registreringen som användare av Museikortet under kampanjtiden. Kampanjkoderna är som butikers specialerbjudanden, det vill säga bara i kraft en begränsad tid.

Om du tidigare har registrerat dig som användare av Museikortet, om du i samband med registreringen glömmer att använda kampanjkoden eller om du använder en föråldrad kampanjkod, kan inte förmånen föras in på ditt Museikort i efterskott.

 

3.4. När jag försöker registrera mig som användare, kommer det ett meddelande ”koden är redan i bruk”. Varför?

Din kod används redan av en annan person. Ta kontakt med Museikortets kundbetjäning: museokortti@museot.fi eller 044 784 5745 (vardagar kl. 9–12).

 

3.5. Jag gav i misstag fel adressuppgifter eller någon annan felinformation på registreringsblanketten. Hur kan jag ändra på det?

Om du har gett fel adressuppgifter, kan du skicka de rättade uppgifterna per email till kundbetjäningen: museokortti@museot.fi eller 044 784 5745 (vardagar kl. 9–12).

 

3.6. Registreringsblanketten fastnar eller går inte framåt när jag försöker fylla i den. Vad ska jag göra?

Om du inte kommer framåt på registreringsblanketten (tex. om följande-knappen inte fungerar) eller om sidan fastnar, lönar det sig att försöka göra registreringen på en annan apparat eller med en annan bläddrare. Vi rekommenderar att du registrerar dig på dator. Datorns säkerhetsinställningar eller program för att ta bort reklam kan också förhindra registreringen i en del fall. Automatiskt ifyllande av personuppgifter kan också förorsaka att blanketten fastnar.

Du kan be om hjälp vid biljettdisken på det närmaste  Museikortmålet, eller ta kontakt med Museikortets kundbetjäning (museokortti@museot.fi eller 044 784 5745 vardagar kl. 9–12), om du fortsättningsvis har problem med registreringen.

 

3.7. Det har redan gått två veckor sedan registreringen, men det egentliga Museikortet har inte ännu anlänt med posten. Vad beror det på?

Det egentliga, relieftryckta Museikortet anländer cirka 1–3 veckor efter att uppgifterna har registrerats. Tryckandet av kortet och postens levereringsprocedurer kan på grund av orsaker som är oberoende av oss emellertid ibland dra ut på tiden. Om inte Museikortet anländer inom drygt tre veckor från registreringen, ta kontakt med kundbetjäningen: museokortti@museot.fi eller 044 784 5745 (vardagar kl. 9–12). Du kommer väl ihåg att du medan du väntar på kortet kommer in på museet också genom kundnumret och genom att visa upp ett identitetsbevis med foto!

 

3.8. Jag har redan ett Museikort, men nu fick jag i gåva ett till. Ska jag registrera mig en gång till?

Om du har ett plastkort och får till exempel som gåva ett helt nytt Museikort kan du kombinera de här två korten. Kombineringen kan du göra antingen på kundsidan eller på ett kortmål. Kombineringen ökar det ibrukvarande kortets giltighetstid med 12 månader.

 

Endast ett helt oanvänt (ingen registrering, inga museibesök) Museikort kan kombineras med ett kort som redan är bruk. Efter kombinerandet ogiltigförklaras det överlopps kundnumret, och det kan inte användas som inträdesbiljett till museimålen. Man kan inte kombinera två Museikort som redan är i bruk.

 

3.9. Jag kom inte ihåg att registrera mig inom två veckor – är mitt kort nu förlorat?

Nej, men du kommer inte längre in på ett museum förrän du registrerar dig. Registrera dig så fort som möjligt. Efter att du har registrerat dig aktiveras kortet igen inom ett par minuter.

 

4. Museikort-målen

 

4.1. Kommer jag verkligen in på över 260 museer rentav varje dag?

Museikortmuseer finns det för tillfället över 260 och man kan sticka sig in där hur många gånger som helst. På samma mål kommer man in med ett kort en gång per dag, men rentav varje dag på nytt.

Här hittar du målkartan som du till exempel kan printa ut! Museot.fi-sidans olika sökfunktioner hjälper dig att hitta museer, utställningar och evenemang.

 

4.2. Varför kan man besöka samma Museikortmål endast en gång per dag?

För att undvika missbruk kan man med ett kort besöka samma mål endast en gång per dag. De flesta museer ger sina kunder (även Museikortkunderna) en sticker e.dyl. med vilken man kan besöka museet under den dagen.

 

4.3. Är flera museer på väg att gå med i Museikortsystemet? Varför är inte alla med?

Ja. Med är över 260 museer i olika delar av Finland, men antalet museimål växer ännu. Systemet är öppet så nya museer kan gå med.

Lägg märke till att museerna besluter fullständigt självständigt om huruvida de är med i Museikortet. Om ditt eget favoritmuseum inte ännu är ett Museikortmål, lönar det sig att ge en vänlig kundrespons direkt till dem.

 

4.4. Jag är verksam som assistent för en Museikortanvändare i samband med ett museibesök. Kommer jag också in med samma kort?

Finlands Museiförbund rekommenderar att museibesökares assistenter har fritt inträde till alla de medlemsmuseer som hör till Förbundet. Museikort kan inte garantera att assistenten kommer in fritt.

 

4.5. Får man med Museikortet rabatt på produkterna i museikaféet eller museishopen?

Målen kan om de så önskar erbjuda Museikortsägarna förmåner. Det lönar sig att fråga om eventuella förmåner vid biljettkassan!

 

5. Andra Museikortärenden, felsituationer och försvinnande av kortet

 

5.1. Var hittar jag Museikortets användningsvillkor?

Museikortets användningsvillkor på finska, svenska och engelska.

 

5.2 Hur når jag Museikortets kundbetjäning?

Vid Museikortmålens biljettdiskar hjälper man med glädje kunderna. Om du har köpt ditt kort på museet lönar det sig också vid eventuella problemsituationer att först vända dig till det aktuella museet. Också hjälp med att registrera dig som användare får du vid behov av kundbetjäningspersonalen vid biljettdisken.

 

Museikortets kundbetjäning når man genom att skicka email till museokortti@museot.fi eller vardagar kl 9–12 på numret 044 - 784 5745. På Finlands Museiförbunds telefonnummer svarar man inte på ärenden som berör Museikortet.

 

5.3. I mitt namn finns ett skrivfel på Museikortet av plast. Kan jag ändra det?

Korten tillverkas och postas automatiskt på basen av den givna informationen: namnet kan inte ändras i efterskott. Det är på avsändarens ansvar att hen skriver in sitt eget namn omsorgsfullt. Helt nya kort kan postas för att rätta tangentfel endast i väl motiverade specialfall.

Om ditt namn har ändrats till exempel för att du har ingått äktenskap kan du kontakta Museikortets kundtjänst: museokortti@museot.fi eller vardagar kl 9–12 på numret 044 - 784 5745. 

 

5.4. Jag tappade mitt tillfälliga kort, hur ska jag gå till väga?

Av det tillfälliga kortet lönar det sig att ta ett fotografi eller skriva upp kundnumret för den händelse att det försvinner.

Om ditt tillfälliga kort ändå försvinner och du inte kan ditt kundnummer, kan vi tyvärr inte ge dig ett nytt kort, för varje nummer är individuellt och kostar 69€.

 

5.5. Min plånbok blev stulen och Museikortet försvann. Hur ska jag gå till väga?

Ta kontakt med Museikortets kundtjänst så skickar vi dig ett nytt: museokortti@museot.fi eller vardagar kl 9–12 på numret 044 - 784 5745. Kom ihåg att i ditt meddelande meddela din hemadress och ditt kortnummer, om du ännu har det i minnet. Det här försnabbar levereringsprocessen.

Ett kort som man inte har registrerat sig med som användare kan vi inte ersätta med ett nytt, för dess information finns inte i vårt system.

 

5.6. Jag vill motta Museikortets nyhetsbrev. Hur fungerar det?

Museikortets nyhetsbrev sänds en gång per månad till de kortägare som i samband med registreringen har gett sitt tillstånd för elektroniska meddelanden. I brevet berättas nyheter i samband med Museikortet och det ges intressanta utställningstips.

Om du trots registreringen inte får nyhetsbrevet eller om nyhetsbrevet inte fungerar ordentligt, kolla upp din emailadress på Kundsidan eller var i kontakt med vår kundbetjäning.

 

5.7. Jag ordnar ett evenemang där jag skulle vilja dela ut Museikort som pris. Får jag gratis av dem av er?

Vi förhåller oss varmt till partnerskap som båda parter har nytta av, men utan ersättning kan vi inte ens för det bästa tänkbara ändamål ge bort Museikort. Museikort kan man köpa för att ha som pris för 69 euro per styck.

 

5.8. Vad ska jag göra om Museikortets chip inte fungerar i museets avläsare?

Museers avläsare kan ibland kräva att man håller kortet på apparaten lite längre. Om kortets automatiska avläsning inte lyckas, kan expediten trycka in kundnumret i avläsaren. Om chipet inte heller fungerar på andra museimål är det troligtvis frågan om ett defekt kort. Ta i det här fallet kontakt med kundbetjäningen: museokortti@museot.fi eller vardagar kl 9–12 på numret 044 - 784 5745. 

 

5.9. Varför kan HRT:s resebiljett och Museikortet i samma plånbok försvåra användningen av resebiljetten?

I båda korten används samma slags NFC-chip. När korten är nära varandra kan de röra till varandras signaler. Mot störningar hjälper det att flytta korten längre ifrån varandra.

 

5.10. Jag har ett Museikort, men för museets specialutställning debiterades en tilläggsavgift på några euro. Varför?

Om museet vid sidan av basutställningen ordnar en dyr specialutställning, har det rätt att om det så önskar för

specialutställningen debitera en specialavgift, som består av skillnaden mellan grund- och specialbiljetten – precis som det berättas i Museikortets användningsvillkor  Dyra specialutställningar är emellertid ovanliga enskilda händelser – med Museikortet kommer man normalt in på alla måls basutställningar utan tilläggsavgift!

 

5.11. Erbjuds det en mobilversion av Museikortet och har kortet en mobilapplikation?

Museikortet har inte för ögonblicket någon mobilversion eller -applikation. När du köper ett Museikort åt dig själv i nätbutiken, får du som textmeddelande och email ett kundnummer med vilket du omedelbart kommer in på museet. 

 
  • Facebook
  • Twitter
.