2.12.2020

Undantagsförhållandena och trygga museibesök

Museilokalerna är rymliga och det är möjligt för besökarna att följa säkerhetsanvisningarna som Institutet för hälsa och välfärd utfärdat för att förbygga coronavirussmitta.

Säkerhetsinstruktionerna kan dock variera enligt epidemisituationen och enligt område i olika delar av landet. Kontrollera alltid aktuella säkerhetsanvisningar och säkerhetspraxis på Institutet för hälsa och välfärds, Regionförvaltningsverkets och Statsrådets webbplatserna.

Vänligen notera att på grund av covid-19-epidemin kan vissa av museerna tillfälligt stängas. Vi rekommenderar att du granskar museets öppettider från deras webbsida innan du besöker.

Vid muséerna arbetar man aktivt för att med mångsidiga åtgärder garantera trygga museibesök. Åtgärderna är särskilt inriktade på att effektivera renhet och hygien och hålla säkerhetsavstånd. De rymliga museilokalerna gör det möjligt att hålla säkerhetsavstånd. Museerna kan även med sina egna beslut förutsätta åtgärder som ökar kundernas säkerhet, såsom användning av ansiktsmask.

Då du besöker museer skyddar du bäst dig själv och andra genom att följa anvisningarna. Beakta detta under ditt besök på museet: besök endast museet då du är frisk, håll tillräckligt avstånd till andra, använd ansiktsmask och se till att ha god handhygien. Museikortet-appen är en hygienisk inträdesbiljett utan fysisk kontakt. Museikortet uppmuntrar till att följa myndigheternas rekommendationer. Vi tar hand om varandra.

Berätta för dina vänner!