MUISTIN AJANKOHTAISUUS - Rinnakkaiset todellisuudet

Porin taidemuseon vuoden 2017 näyttelyohjelma käynnistyy poikkeuksellisessa tilanteessa, kun museon taidevarasto uudelleen sijoitetaan suureen näyttelytilaan, Halliin. Tuloksena on taidemuseoinstituutiota kiinnostavalla tavalla uudelleen ajatteleva näyttely Muistin ajankohtaisuus - rinnakkaiset todellisuudet joka rakentuu vaiheittain kevään aikana ja avautuu kokonaisuudessaan yleisölle kesäkuun alussa.

Porin taidemuseon SUOMI100 -juhlavuoden päänäyttely MUISTIN AJANKOHTAISUUS - Rinnakkaiset todellisuudet nostaa menneisyyden ja nykyisyyden omalle paikalleen tulevaisuuden mahdollistajana ja muokkaajana.

Muisti ja muistamisen prosessit ovat viime vuosina nouseet yhä vahvempaan rooliin tutkittaessa inhimillisen luovuuden ja ongelmanratkaisukyvyn edellytyksiä.
Muistin ajankohtaisuus - Rinnakkaiset todellisuudet -näyttelyssä perinteisen näyttelyajattelun korvaa kerroksellinen, eri prosesseista muodostuva kokonaisuus, joka tarjoaa yleisölle mahdollisuuden nähdä taidemuseotyön ytimeen, kokoelmien ja arkistojen hoitoon. Samalla avautuu moniulotteinen kuva jatkuvassa muutoksessa olevan taiteen eri ilmiöihin, tulkintojen ja uudelleentulkintojen historiaan eri vuosikymmenillä.

Historiantutkimuksen piirissä ihminen kokijana, näkijänä, kuulijana ja tulkitsijana on usein ohitettu ja tutkimus on perinteisesti pyritty rakentamaan arkistomateriaalien varaan. Viime vuosikymmenien aikana tapahtunut muistitietohistoriallisten (Oral History) tutkimusmetodien käytön yleistyminen on kuitenkin nostanut esille myös subjektiivisen tiedon arvon, tulkinnan ja tulkinnallisuuden merkityksen. Tutkimukseen soveltuvien lähdeaineistojen määrä on laajentunut ja käyttö monipuolistunut. Kun museokokoelmaan liitetty taideteos edustaa kuvataiteen ilmiömaailma, on se samanaikaisesti myös dokumentti, asiakirjan kaltainen alkuperäislähde. Taideteoksen tapa toimia lähteenä ei kuitenkaan liity ensi sijassa "faktoihin", joita se edustaa, tallentaa, dokumentoi. Teos on erilaisten tulkintojen ja emotionaalisten / älyllisten reaktioiden mahdollistaja, tie ihmisen subjektiivisen olemassaolon jäljille.

Taideteoksen ristiriitainen rooli samanaikaisesti sekä alkuperäislähteenä että teoksesta tehtyjen tulkintojen jatkuvasti muutoksessa olevana alustana lomittaa menneisyyden ja nykyisyyden hedelmällisellä, kiinnostavalla tavalla. Katsoja tulee tietoiseksi omasta aktiivisesta roolistaan tiedon ja sisältöjen tuottajana, merkitysten muodostajana ja tulkitsijana. Taideteoksen syntyajankohtaan liittyvät tiedot ja aikasidonnaiset tulkinnat kerrotaan ja käsitellään katsomishetken horisontista, nykyisyydestä käsin, sen hetkisiä tulkinnan välineitä ja käsitteitä käyttäen. Tämä siitäkin huolimatta, että katseen kohteena oleva teos voi olla vuosia, vuosikymmeniä, jopa vuosisatoja sitten tehty - ja peräisin aivan toisenlaisesta ympäristöstä. Taideteoksen ja katsojan kohtaamisessa menneisyys toteutuu tulkintana, nykyisyydessä tapahtuvana prosessina, joka on ainutkertainen, kustakin hetkestä ja sen osallistujista riippuvainen.

Taiteen tavoin arjen ymmärtämisen ja tulkitsemisen mallit muuttuvat huomaamatta. Osa on jo täysin vaihtunut uusiin. Eilen todellakin oli toisin. Nopeiden muutosten keskellä digitaalisukupolven museot kokevat yhä voimakkaammin kaksoisroolinsa tämän hetken toimijoina - vastuunsa menneisyyden tallennuksesta ja samanaikaisen tehtävänsä tulevaisuuden rakentajina, uuden, nopeassa muutoksessa olevan, monin tavoin teknologisoituvan taiteen esittelijöinä.

MUISTIN AJANKOHTAISUUS - Rinnakkaiset todellisuudet -näyttely rakentuu asteittain kevään aikana, ja avautuu kokonaisuudessaan 01.06.2017.

Kausi:
3.3.2017–28.2.2018

Porin taidemuseo
Sijaintiosoite: Eteläranta, 28100 Pori

Sisäänpääsy Museokortilla

Puh. museo (02) 621 1080
Puh. toimisto (044) 701 1081
Fax (02) 621 1091

www.poriartmuseum.fi

Aukioloajat

Ma -
Ti 11:00-18:00
Ke 11:00-20:00
To 11:00-18:00
Pe 11:00-18:00
La 11:00-18:00
Su 11:00-18:00

Pääsymaksut
10/5/2,50 €

PALVELUT

Auditorio

Kahvila

Museokauppa

Paikoitus

Museo kartalla

Kartalla näkyy museon päärakennuksen sijainti. Yksittäinen näyttely ei välttämättä sijaitse samassa osoitteessa.

VINKKAA KAVERILLE
 
 
 

Museoissa nyt

Hae näyttelyitä ja tapahtumia
Oletko jo nähnyt?