Museibutiker

För många museibesökare är postkorten, utställningskatalogerna och affischerna välkända produkter. I de flesta finländska museer säljer man produkter som har anknytning till museets verksamhetsområde eller verksamhetsidé. Många museer har lyckats utveckla sina museibutiker till mångfrestande specialbutiker. I museibutiken kan man hitta produkter som det inte går att köpa någon annanstans! Det är ofta publikationerna som är den största enskilda produktgruppen i en museibutik.

VINKKAA KAVERILLE
 
 
 

Ytterligare information:

Museibutiker (på finska)