Information om museibranschen

Enligt Finlands museiförbunds databas finns det över tusen museer i vårt land av vilka 154 arbetar vetenskapligt. De yrkesmässigt skötta museerna ansvarar för skötseln av 322 museer. Största delen av de finländska museerna är små lokala museer eller hembygdsmuseer som ofta har öppet bara om somrarna.

Sök museer i museiförbundets databas:
www.museot.fi/sokmuseer/

VINKKAA KAVERILLE